Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Helena Morvayová PhD.
Učebňa Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Füzyová
Učebňa Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Miňová
Učebňa Učebňa I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Riemerová
Učebňa Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Lucia Hájniková
Učebňa Učebňa II.B
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Peter Slimák
Učebňa Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Bodnárová
Učebňa Učebňa III.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jarmila Džupinová
Učebňa Učebňa III.C
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Gajdošová
Učebňa Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Beatrica Izáková
Učebňa Učebňa IV.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Vlastimil Kuspan
Učebňa Učebňa IV.C

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347