Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Beatrica Izáková
Učebňa Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Blišková
Učebňa Učebňa I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rastislav Mirgus
Učebňa Učebňa I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Helena Morvayová PhD.
Učebňa Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Füzyová
Učebňa Učebňa II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Miňová
Učebňa Učebňa II.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Riemerová
Učebňa Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Lucia Hájniková
Učebňa Učebňa III.B
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Peter Slimák
Učebňa Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Bodnárová
Učebňa Učebňa IV.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jarmila Džupinová
Učebňa Učebňa IV.C

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347