Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ MVDr.Beatrica Izáková
Učebňa Učebňa I.A
II.B Triedny učiteľ Mgr. Dominika Blišková
Učebňa Učebňa I.B
II.C Triedny učiteľ Ing. Rastislav Mirgus
Učebňa Učebňa I.C
III.A Triedny učiteľ MVDr.Helena Morvayová PhD.
Učebňa Učebňa II.A
I.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Bodnárová
I.C Triedny učiteľ Mgr. Slavka Gajdošová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Füzyová
Učebňa Učebňa II.B
III.C Triedny učiteľ RNDr. Jana Miňová
Učebňa Učebňa II.C
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Riemerová
Učebňa Učebňa III.A
IV.B Triedny učiteľ MVDr.Lucia Hájniková
Učebňa Učebňa III.B

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347