Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.C
  2. ročník   II.AII.BII.C
  3. ročník   III.AIII.B
  4. ročník   IV.AIV.BIV.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347