Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.C
  2. ročník   II.AII.B
  3. ročník   III.AIII.BIII.C
  4. ročník   IV.AIV.BIV.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347