Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
MVDr. Ladislav Mucha MCH Riaditeľ
 
 
RNDr. Agáta Pinčáková PNČ Zástupkyňa riaditeľa
pincakova@sosvet.sk
 
 
Ing. Daniela Šimkovičová ŠMK Zástupkyňa riaditeľa
danielasi@centrum.sk
 
 
PhDr. Jarmila Džupinová DŽU Predsedkyňa predmetovej komisie
Vedie krúžok: On line nemčina
jarmila.d@centrum.sk
Foto MVDr. Mária Ivanová IVA Vedúca učiteľka praxe
Vedie krúžok: Veterinári za hranicami
Foto MVDr. Beatrica Izáková IZA Koordinátorka prevencie
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Kynologický krúžok
Vedie krúžok: Starostlivosť o malé hlodavce
 
 
MVDr. Arsenij Simko SIM Predseda predmetovej komisie
Vedie krúžok: Asanátorský krúžok
 
 
Ing. Milada Zlatošová ZLT Výchovná poradkyňa
milgold@post.sk
Foto Mgr. Zuzana Füzyová FZY Učiteľ špecialista
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Environmentálny
zuzanafuzy@post.sk
 
 
Mgr. Silvia Illés ILL Školský psychológ
 
 
Ing. Anna Marcaníková MAR Tajomníčka pedagogickej rady
Foto MVDr. Jana Benková BEN Správkyňa fondu učebníc
regensburg12@gmail.com
 
 
Mgr. Dominika Blišková BLI Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Everyday english
Vedie krúžok: Krúžok španielskeho jazyka
 
 
MVDr. Oľga Bodišová BOO Učiteľka
bodisova.olga@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Bodnárová BOM Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: My študenti
 
 
Mgr. Helena Bolješiková HBO Učiteľka
 
 
Mgr. Slavka Gajdošová GAJ Koordinátorka informatiky
Triedna učiteľka: I.C
gajdosovas@centrum.sk
 
 
MVDr. Lucia Hájniková HJN Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Hipológia
 
 
Mgr. Anna Kačmárová KČM Učiteľka
kacmarova.anna@mail.t-com.sk
 
 
MVDr. Mikuláš Kačúr KČR Učiteľ
Vedie krúžok: Včelári a asanátori
mkacur@pobox.sk
 
 
MVDr. Vlastimil Kuspan KSP Učiteľ
Vedie krúžok: Športový
vlastimil.kuspan@gmail.com
 
 
Ing. Juraj Madej, PhD. JMA Učiteľ
 
 
Mgr. Danica Maťugová MAŤ Učiteľka
dmatugova@centrum.sk
 
 
RNDr. Jana Miňová MIŇ Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Biológia v praxi
Foto Ing. Rastislav Mirgus MIR Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Canicross
Vedie krúžok: Canisterapia v praxi I
Vedie krúžok: Canisterapia v praxi II
Vedie krúžok: Výcvik psov
Foto MVDr. Helena Morvayová, PhD. MRV Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Filmový krúžok
Foto MVDr. Ladislav Pačaj PAČ Učiteľ
Vedie krúžok: Fotografujeme a filmujeme zvieratá
 
 
Mgr. Ján Repiský REJ Učiteľ
Vedie krúžok: Športové hry
repisky@sosvet.sk
 
 
Mgr. Jana Riemerová RIM Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Mladý redaktor
jrimka@gmail.com
 
 
MVDr. Peter Slimák SLI Triedny učiteľ
Vedie krúžok: Mladí vedátori
Vedie krúžok: Zdravotnícky

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347