Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
MVDr. Ladislav Mucha MCH Rozvrh
Riaditeľ
 
 
RNDr. Agáta Pinčáková PNČ Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa
pincakova@sosvet.sk
 
 
Ing. Daniela Šimkovičová ŠMK Zástupkyňa riaditeľa
danielasi@centrum.sk
 
 
PhDr. Jarmila Džupinová DŽU Rozvrh
Predsedkyňa predmetovej komisie
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: On line nemčina
jdz@centrum.sk
Foto MVDr. Mária Ivanová IVA Rozvrh
Vedúca učiteľka praxe
Vedie krúžok: Veterinári za hranicami
Foto MVDr. Beatrica Izáková IZA Rozvrh
Koordinátorka prevencie
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Kynologický krúžok
 
 
MVDr. Mikuláš Kačúr KČR Rozvrh
Uvádzajúci učiteľ
Vedie krúžok: Včelári a asanátori
mkacur@pobox.sk
 
 
MVDr. Arsenij Simko SIM Rozvrh
Predseda predmetovej komisie
Vedie krúžok: Asanátorský krúžok
 
 
Ing. Milada Zlatošová ZLT Rozvrh
Výchovná poradkyňa
milgold@post.sk
Foto Mgr. Zuzana Füzyová FZY Rozvrh
Učiteľ špecialista
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Environmentálny
zuzanafuzy@post.sk
 
 
Mgr. Silvia Illés ILL Školský psychológ
 
 
Ing. Anna Marcaníková MAR Rozvrh
Tajomníčka pedagogickej rady
 
 
Mgr. Jana Riemerová RIM Rozvrh
Učiteľ špecialista
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Mladý redaktor
jrimka@gmail.com
Foto MVDr. Jana Benková BEN Správkyňa fondu učebníc
regensburg12@gmail.com
 
 
Mgr. Dominika Blišková BLI Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Everyday english
Vedie krúžok: Krúžok španielskeho jazyka
 
 
MVDr. Oľga Bodišová BOO Rozvrh
Učiteľka
bodisova.olga@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Bodnárová BOM Rozvrh
Koordinátorka žiackej školskej rady
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: My študenti
 
 
Mgr. Helena Bolješiková BLJ Učiteľka
 
 
Mgr. Slavka Gajdošová GAJ Rozvrh
Koordinátorka informatiky
Triedna učiteľka: IV.A
gajdosovas@centrum.sk
 
 
MVDr. Lucia Hájniková HJN Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Hipológia
 
 
Mgr. Anna Kačmárová KČM Rozvrh
Triedna učiteľka
kacmarova.anna@mail.t-com.sk
 
 
MVDr. Vlastimil Kuspan KSP Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: IV.C
Vedie krúžok: Športový
vlastimil.kuspan@gmail.com
 
 
Mgr. Danica Maťugová MAŤ Rozvrh
Učiteľka
dmatugova@centrum.sk
 
 
Mgr. Roland Mešter MEŠ Rozvrh
Učiteľ
ronym@gmail.com
 
 
RNDr. Jana Miňová MIŇ Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Biológia v praxi
Foto Ing. Rastislav Mirgus MIR Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Canisterapia v praxi
Vedie krúžok: Výcvik psov
Foto MVDr. Helena Morvayová, PhD. MRV Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Filmový klub
Foto MVDr. Ladislav Pačaj PAČ Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Fotografujeme a filmujeme zvieratá
 
 
MVDr. Peter Slimák SLI Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Sme odborníci /SOČ/
Vedie krúžok: Zdravotnícky

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347