• Súťaž o pohár ústredného riaditeľa SVS ČR

    •  

     V dňoch 28.10-1.11.2017  sa žiačky našej školy      

     Iveta Savková- IV.A, Veronika Božiková - IV.A, Veronika Mikudíková - IV.B, Viktória Kapsdorferová - IV.B

     zúčastnili 11.ročníka súťaže o ,, Pohár ústředního ředitele SVS ČR 2017v Školiacom stredisku SVÚ v Prahe 6 – Lysolajích. 

      

     Súťažilo  jedenásť SOŠ  s veterinárnym zameraním. Zo Slovenska 2 školy a 9 škôl z Čiech v týchto súťažných disciplínach: 

     1. Prezentácia školy a mesta  (v slovenskom a anglickom jazyku)

     2. Praktická časť súťaže v laboratóriu a pitevni

     3. Test pozostávajúci z veterinárnych  vedomostí, logického uvažovania a všeobecného spoločenského prehľadu

     4. Obhájenie ročníkovej práce

     Umiestnili sme sa na 6. mieste. Počas trvania súťaže (11 rokov) sme vyhrali túto konfrontáciu stredných škôl 2-krát.

     Naši študenti mali možnosť nielen súťažiť, ale aj spoznať nádhernú Prahu, ako aj získať nové skúsenosti na základe medzinárodnej komunikácie. Počas pobytu si žiaci prezreli laboratória ŠVP ČR, prešli sa po Pražskej ZOO, prezreli si hrad a historickú časť Prahy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca