Rada školy

Členovia RŠ


MVDr. Mária Ivanová - predseda RŠ

MVDr. Lucia Hájniková - podpredseda

Mária Slováková

Jozef Štucka

Michal Rečka

Ing. Erika Bartková

MVDr. Jozef Fígeľ

Doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.

Lucia Korpala Saksová

Ing. Vladislav Kmec

Jana Kučmášová

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347