Rada školy

Členovia RŠ


MVDr. Mária Ivanová - predseda RŠ

PhDr. Jarmila Džupinová

Mária Slováková

Jozef Štucka

Michal Rečka

Ing. Erika Bartková

MVDr. Jozef Fígeľ

Doc. MVDr. Vladimír Macák

Mgr. Lenka Libová

Ing. Vladislav Kmec

Peter Chyla

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347