Plánované školské akcie

Prehľad akcií

Plánované školské podujatia v šk. roku 2018/2019

Mesiac

Názov podujatia

Organizuje

September

Európsky deň jazykov

Mgr. Blišková

Mgr. Tkáčová

Mosty bez bariér, Pribeník

MVDr. Morvayová

Mgr. Füzyová

Život v noci, ruja vysokej zveri, ZOO Košice, 3. Ročníky

MVDr. Simko

Ing. Mirgus

11. 9.

Noc netopierov Jasov, výber študentov

MVDr. Morvayová

MVDr. Pačaj

 

Odborná prax v Českej republike, výber študentov

MVDr. Ivanová

Október

Akvatera – Expo Center Trenčín, výber žiakov 3. a 4. Ročník

MVDr. Morvayová

22. 10.

Veterinárny deň, výstava drobnochovu

MVDr. Simko

21. -   24.

„Pohár ústředního ředitele SVS“, 4 žiaci

MVDr. Morvayová

Mgr. Blišková

 

Deň zdravého životného štýlu

Mgr. Blišková

Bedmintonový turnaj

Mgr. Maťugová

Správna voľba povolania, výber študentov

Ing. Zlatošová

Musíme si pomáhať – „Týždeň ľudských práv“.

Mgr. Riemerová

Vyrezávanie tekvíc

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

Halloween party

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

Vedomostný medzitriedny kvíz

„ Chováme zvieratá 

MVDr. Slimák

MVDr. Morvayová

MVDr. Hájniková

27. 10.

Medzinárodná výstava psov Bratislava

Ing. Mirgus

 

Skúšky z BH-WT psov, Košice-Anička

Ing. Mirgus

 

November

Študentská kvapka krvi, výber študentov

MVDr. Slimák

Organizovanie súťaže iBobor

Mgr. Gajdošová

Poľovnícka výstava

Mgr. Riemerová

RNDr. Miňová

Olympiáda v ANJ – šk. kolo

Mgr. Blišková

Olympiáda v NEJ – šk. kolo

Mgr. Chybová

Trh zvierat Onód, výber študentov

MVDr. Simko

Stretnutie s Native speakrom

Mgr. Blišková

Mgr. Tkáčová

ProEduco, prezentácia SŠ, výber študentov

Ing. Zlatošová

MVDr. Pačaj

Stužková slávnosť IV. A

MVDr. Slimák

Adopcia zvieraťa v ZOO, výber študentov

MVDr. Simko

Poľovná kynológia,UVLF Košice, výber študentov

Ing. Mirgus

2. 11.

Stužková slávnosť

IV. B

30. 11.

Stužková slávnosť

IV. A

December

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná výstava psov, Nitra,výber študentov

8. – 9. 12.

Ing. Mirgus

Študentská kvapka krvi, výber študentov

MVDr. Slimák

Prijatie do cechu veterinárov

Mgr. Blišková

Olympiáda ľudských práv - šk. kolo

Mgr. Riemerová

Tvorivé Vianoce

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

Mgr. Tkáčová

Vianočná akadémia

Mgr. Blišková

Mgr. Tkáčová

Mgr. Bolješiková

Prednášky kanisterapie, UVLF Košice, výber študentov

Ing. Mirgus

8. - 9. 12.

Medzinárodná výstava psov Nitra

Ing. Mirgus

Január

Kurz prvej pomoci

MVDr. Slimák

Február

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalový turnaj

Mgr. Maťugová

Hviezdoslavov Kubín – šk. kolo

Mgr. Riemerová

Mgr. Bodnárová

Divadelné predstavenie  v ŠD Košice

Mgr. Riemerová

LVVK – lyžiarsky kurz

Mgr. Repiský

Školské kolo SOČ, výber študentov

MVDr. Slimák

Valentínska kvapka krvi, výber študentov

MVDr. Slimák

Organizácia školského plesu

MVDr. Slimák

Mgr. Tkáčová

Deň masiek

Mgr. Blišková

Mgr. Tkáčová

Kultúrne dopoludnie

Mgr. Riemerová

Marec

Jar v prírode – víkendová akcia, vybraní žiaci

MVDr. Slimák

Stretnutie s Native speakrom

Mgr. Blišková

Mgr. Tkáčová

„Launguage café“, anglická konverzácia

Mgr. Blišková

Biblická olympiáda

Mgr. Bolješiková

Apríl

 

Floorbalový turnaj tried

 

Mgr. Maťugová

Mgr. Repiský

Deň Zeme, výber študentov

Mgr. Füzyová

MVDr. Hájniková

Deň narcisov, výber študentov

MVDr. Slimák

„Jazykový talent Košíc“

Mgr. Chybová

Mgr. Marcaníková

Máj

Mestské podujatie „Štvorylka“

Mgr. Maťugová

Súťaž škôl „Červený kríž“, výber študentov

MVDr. Slimák

Rozlúčka so štvrtákmi

Mgr. Bodnárová

Jún

Olympijský deň športu

Mgr. Maťugová

Mgr. Repiský

Mestské podujatie „Karička“

Mgr. Maťugová

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347