Plánované školské akcie

Prehľad akcií

Plánované školské podujatia v šk. roku 2017/2018

Október

Dátum Názov podujatia Organizuje

10.2017

Akvatera – Expo Center Trenčín, výber žiakov 3. a 4. ročník

MVDr. Morvayová

09.10.2017

Veterinárny deň, výstava drobnochovu a deň zdravej výživy

MVDr. Simko

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

25.10. – 1.11.

„Pohár ústředního ředitele SVS“, 4 žiaci

MVDr. Morvayová

Bedmintonový turnaj

Mgr. Maťugová

Správna voľba povolania, výber študentov

Ing. Zlatošová

Musíme si pomáhať – „Týždeň ľudských práv“.

Mgr. Riemerová

Mgr. Bodnárová

23.10.2017

Vyrezávanie tekvíc

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

28.10.2017

Stužková slávnosť  IV. C

PhDr. Džupinová

10.2017

Deň jazykov

PhDr. Džupinová

Ing. Marcaníková


 

SEPTEMBER

Dátum

Názov podujatia

Organizuje

26. 9. 2017

Deň jazykov

PhDr. Džupinová

Ing. Marcaníková

20. 9. 2017

Mosty bez bariér, Pribeník

MVDr. Morvayová

Mgr. Füzyová


 

Život v noci, ruja vysokej zveri, ZOO Košice, 3. ročníky

MVDr. Simko

Ing. Mirgus

13. 9. 2017

Noc netopierov Jasov, výber študentov

MVDr. Morvayová

MVDr. Slimák

MVDr. Pačaj

25.9. 2017

Odborná prax v Českej republike, výber študentov

MVDr. Ivanová


 

Po stopách dávnej minulosti Kežmarok exkurzia

Mgr. Bodnárová

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347