Plánované školské akcie

Prehľad akcií

Plánované školské podujatia v šk. roku 2017/2018

 

Apríl

Apríl

 

Florbalový turnaj tried

Mgr. Maťugová

Mgr. Repiský

Deň Zeme, výber študentov

Mgr. Füzyová

MVDr. Hájniková

Deň narcisov, výber študentov

MVDr. Slimák

Exkurzia policajnej akadémie, Pereš, výber študentov

Ing. Mirgus

 

Február

Február

Volejbalový turnaj

Mgr. Maťugová

Hviezdoslavov Kubín – šk. kolo

Mgr. Riemerová

Mgr. Bodnárová

Divadelné predstavenie  v ŠD Košice

Mgr. Riemerová

LVVK – lyžiarsky kurz

Mgr. Repiský

Školské kolo SOČ, výber študentov

MVDr. Slimák

Súťaž Naj agro dievča a chlapec

Ing. Zlatošová

MVDr. Pačaj

Valentínska kvapka krvi, výber študentov

MVDr. Slimák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

9. 12. – 12. 12.

Medzinárodná výstava psov, Nitra,výber študentov

Ing. Mirgus

15. 12.

Deň otvorených dverí

celý kolektív

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentská kvapka krvi, výber študentov

MVDr. Slimák

Prijatie do cechu veterinárov

Mgr. Blišková

Olympiáda ľudských práv - šk. kolo

Mgr. Riemerová

Vianočná akadémia

Mgr. Blišková

Prednášky kanisterapie, UVLF Košice, výber študentov

Ing. Mirgus

 

November

Dátum Názov podujatia Organizuje

november

Študentská kvapka krvi, výber študentov

MVDr. Slimák

Kultúrne dopoludnie

Mgr. Riemerová

Olympiáda v ANJ – šk. kolo

Mgr. Blišková

Olympiáda v NEJ – šk. kolo

PhDr. Džupinová

10. 11. 2017

Trh zvierat Onód, výber študentov

MVDr. Simko

10. 11. 2017

Stužková slávnosť IV.B

Mgr. Bodnárová

23.11.-25.11

Poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo

MVDr. Kačúr

28. 11.- 30. 11.

ProEduco, prezentácia SŠ, výber študentov

Ing. Zlatošová

MVDr. Pačaj

24. 11. 2017

Stužková slávnosť IV. A

MVDr. Slimák

 

Adopcia zvieraťa v ZOO, výber študentov

MVDr. Simko

 

Poľovná kynológia,UVLF Košice, výber študentov

Ing. Mirgus

 

Október

Dátum Názov podujatia Organizuje

10.2017

Akvatera – Expo Center Trenčín, výber žiakov 3. a 4. ročník

MVDr. Morvayová

09.10.2017

Veterinárny deň, výstava drobnochovu a deň zdravej výživy

MVDr. Simko

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

25.10. – 1.11.

„Pohár ústředního ředitele SVS“, 4 žiaci

MVDr. Morvayová

Bedmintonový turnaj

Mgr. Maťugová

Správna voľba povolania, výber študentov

Ing. Zlatošová

Musíme si pomáhať – „Týždeň ľudských práv“.

Mgr. Riemerová

Mgr. Bodnárová

23.10.2017

Vyrezávanie tekvíc

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

25.10.2017

Halloween party

Mgr. Blišková

Mgr. Gajdošová

28.10.2017

Stužková slávnosť  IV. C

PhDr. Džupinová

10.2017

Deň jazykov

PhDr. Džupinová

Ing. Marcaníková


 

SEPTEMBER

Dátum

Názov podujatia

Organizuje

26. 9. 2017

Deň jazykov

PhDr. Džupinová

Ing. Marcaníková

20. 9. 2017

Mosty bez bariér, Pribeník

MVDr. Morvayová

Mgr. Füzyová


 

Život v noci, ruja vysokej zveri, ZOO Košice, 3. ročníky

MVDr. Simko

Ing. Mirgus

13. 9. 2017

Noc netopierov Jasov, výber študentov

MVDr. Morvayová

MVDr. Slimák

MVDr. Pačaj

25.9. 2017

Odborná prax v Českej republike, výber študentov

MVDr. Ivanová


 

Po stopách dávnej minulosti Kežmarok exkurzia

Mgr. Bodnárová

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347