Úvod Základné údaje Ciele projektu Aktivity projektu Ciele a výstupy jednotlivých aktivít Pedagógovia zapojení do projektu Riadiaci tím projektu Projektové stretnutia Partneri v projekte Realizované školenia Zmluvy Výzvy Vyhodnotenie výzvy Učebne Články Označenie inventára Letáky a nálepky Výstupy z projektu Pozvánka na Workshop Workshop

Moderní mladí veterinári

Úvod

                             

 

Stredná odborná škola veterinárna, Košice - Barca realizuje projekt s názvom

 

Moderní mladí veterinári

Dopytovo-orientovaný projekt

 

ITMS kód projektu: 26110130510

 

Termín realizácie: 11/2012 - 10/2014

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347