Zámer

Zámer

Zámer na prenájom časti spoločných priestorov v budove SOŠ veterinárnej

Zamer_na_prenajom_automatu_SOS__vet.pdf

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347