Zámer

Zámer

Zámer na priamy predaj osobného motorového vozidla z 26.04.2013       zamer1.pdf

Zámer na priamy predaj osobného motorového vozidla zo 07.O6.2013     zamer2.pdf

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347