SOČ

SOČ 2017

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 1. marca 2017 v aule školy. Rekordný počet súťažiacich sa zastavil na čísle 19. Súťažilo sa v šiestich odboroch:

01 Problematika Voľného Času

03 Chémia, Potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné Prostredie

06 Zdravotníctvo a Farmakológia

07 Pôdne, Lesné a vodné Hospodárstvo

V odbore 01 Problematika voľného času bolo toto umiestnenie:

1. Hudáková Michaela, III. C – Môj zdrobnený ohnivák (chov králikov)

2. Savková Iveta, III. A – Správanie sa králikov

3. Šoltésová Ingrid Boglárka, IV. A – Chov fretiek

V odbore 03 Chémia, potravinárstvo:

1. Bachňáková Viktória, IV. A – Vplyv cukru a prídavných látok na správanie sa detí

 V odbore 04 Biológia sa umiestnili:

1. Auxtová Kristína, III. C – Ekonomika chovu králikov

2. Haragaľ Daniel, III. C – Chov gekončíka

3. Drábová Ľubica, IV. A – Spôsoby chovu potkanov

3. Mida Samuel, I.B – Chov králikov

V odbore 05 Životné prostredie sa umiestnili:

1. Kapsdorferová Viktória, III. B – Prioritné invázne druh rastlín

2. Marečková Slávka, II. B – Ekologický chov hovädzieho dobytka

V odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia sa umiestnili:

1. Ošková Monika, IV. A – Odber krvi

2. Lichvarčíková Alžbeta Lea, IV. C – Chov potkanov

V odbore 07 Pôdne, lesné a vodné hospodárstvo sa umiestnili:

1. Nebožková Romana, III. C – Chov koní (Arabský kôň)

2. Pocklanová Ivana, III. C – Chov danielov

3. Uramová Adriana, IV. A – Choroby poľovnej zveri

Pribolová Adriana, IV. A – Chov včiel

Kancír Ján, I. A – Chov oviec

Gigacová Nikola, IV. B – Chov norika

Hudáková Erika, IV. A – Chov oviec

V krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 7. apríla 2017 na pôde SOŠ Dopravná, sa našim žiakom opäť podarilo umiestniť na medailových priečkach, Slávka Marečková v odbore 05 Životné prostredie obsadila 3. miesto, v tom istom odbore zvíťazila Viktória Kapsdorferová a postúpila do celoslovenského kola. Kristína Auxtová obsadila postupovú 2. priečku v odbore 04 Biológia.

Celoštátne kolo SOČ sa konalo 26. – 28. apríla 2017 v Banskej Bystrici, kde nás reprezentovali: Viktória Kapsdorferová a Kristína Auxtová, ktoré skončili tesne za medailovými priečkami a urobili dobré meno našej škole.

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347