SOČ

Ročník 2013

 

Stredoškolská odborná činnosť má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Hlavným zmyslom činnosti SOČ je aktivizovať, podporovať rozvoj nadanej a talentovanej stredoškolskej mládeže, pomáhať jej realizovať vlastné, tvorivé nápady. Tento, už 37. ročník SOČ priniesol už obvyklý veľký záujem študentov, zapojených bolo 15 žiakov v odboroch pôdohospodárstvo, voľný čas, ekológia a biológia. Naši študenti sa zúčastnili na školení v centre voľného času, kde im bolo predostreté online prihlásenie na SOČ, vysvetlená metodika, obhajoba prác, program, jazyk a ďalšie záležitosti štábnej kultúry prípravy prác na SOČ.

Škoda, že do finálnej podoby nedotiahli práce Hudáček, Pučeglová, Lomnická s Királyim a Korinko so Schreiberom.

Obhajoba prác v školskom kole SOČ sa konala 13.2.2013 v aule školy. Súťažilo sa v troch odboroch :

01 - PROBLEMATIKA VOĽNÉHO ČASU

1.miesto - Mlynárčik Michal , III.B – Ako sa stať figurantom

2.miesto – Verešpejová Evelyne , III.B – Agility

3.miesto – Revúcka Lucia, IV.C – Chov poštových holubov

- Holingová Ivana, III.B – Výcvik NO

04 - BIOLÓGIA

1.miesto – Kľučárová Miroslava, III.C – Chov plutvonožcov v ZOO

07 - PÔDOHOSPODÁRSTVO

1.miesto- Antošová Barbora, IV.B – Spôsoby regulácie početnosti psov

Compľová Daniela

2.miesto- Schvarcová Kristína, III.B – Výživa odstavčiat

Do regionálneho kola postupujú práce z prvých dvoch miest jednotlivých odborov.                                                                              MVDr. Peter Slimák

                                                                             školský metodik SOČ

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347