O projekte 1. stáž

Erasmus +

O projekte
 

Názov projektu : Young Veterinarias Work for Europe

Program : ERASMUS +

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046022

 

Nový projekt mobility ERASMUS+  nadväzuje na tradíciu projektov zahraničných stáží  z minulých rokov. Jedná se o dvojročný projekt v čase od  (01.06.2018 – 30.05.2020). Na dvojtýždňovú odbornú veterinárnu stáž do zahraničia vycestuje 42 žiakov.  

Žiaci  získavajú nové praktické skúsenosti v študovanom odbore v iných odborných, sociálnych a kultúrnych podmienkach a uprevňujú si svoje jazykové schopnosti.

Absolventi stáží súčasne  získavajú  medzinárodne uznávaný doklad o absolvovaní stáže Europass-mobility,  Certifikát a hodnotenie prijímajúcou školou a organizáciou priamo z miesta svojho pracoviska. Ich stáž je začlenená do predmetu  odborná prax.

V novom projekte spolupracujeme so 4 krajinami:

SOŠ veterinární v Hradci Králové – Česká republika

EKIP EUROPA - Malaga, Španielsko

ECTE – Kréta , Grécko

VITALIS – Schkeuditz , Nemecko
 

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347