História

História školy

  Stredná veterinárna škola v Košiciach - Barci, má vo vzdelávacom systéme Slovenska dlhoročnú tradíciu. V roku 1955 bola v Košiciach - Barci založená Poľnohospodárska technická škola, odbor veterinárny. V dennom štúdiu i v štúdiu popri zamestnaní začala vychovávať prvých veterinárnych odborníkov s úplným odborným stredoškolským vzdelaním na Slovensku. K zmene došlo 1. februára 1961, keď bola škola premenovaná na Strednú poľnohospodársku technickú školu a neskôr na Strednú poľnohospodársku školu (v skratke SPoŠ).

     Sídlom školy po jej založení bol priestorovo nevyhovujúci kaštieľ v Barci. Podmienky pre realizáciu vyučovacieho procesu sa výrazne zmenili od 18. septembra 1970, keď sa škola v čase 15. výročia svojho vzniku presťahovala do novej budovy v mestskej časti Košice - Barca. Tu sídli doteraz. Zmena názvu školy bola spojená s rozšírením študijných odborov o poľnohospodárske odbory. V školskom roku 1966/1967 bol na škole zavedený odbor pestovateľstvo - chovateľstvo. Ukončenie pôsobnosti tohto odboru sa datuje v školskom roku 1976/1977. Študijný odbor, zameraný na živočíšnu výrobu pod názvom chovateľstvo bol zavedený v školskom roku 1975/1976. Pre nedostatočný záujem o toto štúdium zanikol v školskom roku 1995/1996.

     Od roku 1995 SPoŠ v Košiciach - Barci zabezpečovala štúdium výlučne v študijnom odbore 4330 6 veterinárstvo. Od 1. septembra 2002 škola rozhodnutím MŠ SR pokračuje v realizácii štúdia v študijnom odbore veterinárstvo so zmenou názvu Stredná veterinárna škola. V súčasnosti nesie názov Stredná odborná škola veterinárna so študijným odborom veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347