Školský vzdelávací program

ŠkVP

Škola má v súčasnosti 2 platné školské vzdelávacie programy, do ktorých je možné nahliadnuť v zborovni školy. 

  • pre študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena: VETERINÁR 2018 
  • pre študijný odbor 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie: ASVA 2018 „Asistenčné služby pre veterinárne ambulancie“

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347