Prijímacie konanie

Kritéria prijímacieho konania


Stredná odborná škola veterinárna

Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17   Košice – Barca , www.sosvet.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kritériá a ostatné podmienky na  prijímacie konanie  pre školský rok 2019/2020

určené  v súlade § 65 zákona NR SR číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

 

Študijný odbor: 4336 M 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena

Plán prijatia: 2 triedy, počet žiakov 62

4336 M01  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat         15 žiakov

4336 M02  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba   16 žiakov

4336 M03  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat         15 žiakov

4336 M05  veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov                                     16 žiakov

 

 

Študijný odbor: 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie

Plán prijatia: 2 triedy, počet žiakov 50

V tomto odbore plánujeme duálne vzdelávanie - 1 deň - prax, 4 dni - výuka

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347