Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Faktúra 2015063 služby BOZP,OPP 129,46 s DPH 02.07.2015 Fazekaś Róbert SOŠ Veterinárna
Zmluva Školenia -dodatok č.1 s DPH 01.06.2013 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov SOŠ Veterinárna
Zmluva poskytovaní školského stravovania 1.20/obed s DPH 31.08.2017 Základná škola Abovská SOŠ Veterinárna
Zmluva Poskytnutie stravy pre študentov 1.20/1hlavnejedlo s DPH 02.09.2016 ZŠ Abovská
Zmluva dodatok č.1 k Ramcovej zmluve o energetických službach a o prevádzke a udržbe energetických zariadení- komplexna zmluva zo dňa 24.08.2012 s DPH 31.12.2015 Dalkia Konfort a.s. SOŠ veterinárna Košice-Barca
Zmluva rekonštrukcia elektrických rozvodov, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 17 520.49 s DPH 30.09.2016 EUFEKTA, s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva Individuálna zmluva o energetických službách s DPH 21.09.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna
Zmluva Dodatok č.1 k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 26.11.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna
Zmluva Darovacia zmluva osobne motorové vozidlo s DPH 10.05.2016 Ing. Zuzana Vargová SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o účasti na projekte a o zapožičanie didaktickej techniky 11 736,00 s DPH 30.06.2014 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SOŠ Veterinárna
Objednávka objednávka leteniek 546,00 s DPH 31902007 04.02.2019 TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna
Objednávka objednávka leteniek 2 709,00 s DPH 31902008 04.02.2019 TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva o najme nebytového priestoru podľa ustanovení zákona č.116/1990zb. 20/hod s DPH 09.10.2017 Základná škola Abovská Základná škola Abovská
Zmluva zmluva o najme nebytového priestoru podľa ustanovení zákona č.116/1990zb. 20/hod s DPH 31.08.2017 Mestská časť Košice-Barca Mestská časť Košice-Barca
Zmluva poskytovaní školského stravovania 3.10/obed s DPH 04.09.2017 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/1hod s DPH 07.10.2016 Effective services, s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva Kúpa autobusu 3 600.00 s DPH 01.04.2016 ARRIVA Nové Zámky a.s SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva o spolupráci podľa ustanovenia §51 Občianského zákonníka s DPH 28.08.2017 Centrum voľného času SOŠ Veterinárna
Zmluva Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka (Osobný automobil) 22 550,00 s DPH 13.10.2017 Tempus-Car, s.r.o SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o dielo - oprava podlahy v telocvični 35 391.29 s DPH 03.02.2016 HILO s.r.o. SOŠ Veterinárna
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/870
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca