• Novinky

     • Dištančné vzdelávanie
      • Dištančné vzdelávanie

       12. 10. 2020

       Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľ SOŠ veterinárnej v Košiciach-Barci oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude vo všetkých triedach prebiehať dištančné teoretické aj praktické vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.
       Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

       1. 10. 2020

       V dňoch od 9.9.20 do 11.9.20 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Kurz je vyvrcholením procesu výchovy na ochranu človeka a prírody, prispieva k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti u žiakov. A v neposlednom rade vytvára sústavu vedomostí, zručností a návykov. Dopĺňa výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Počas kurzu sme uskutočnili výstup na Kojšovskú hoľu 1246 m.n.m. pričom sme prekonali vzdialenosť 11 km. Nasledujúci deň sme prešli Zádielskou dolinou. Posledný deň kurzu sme sa zdržiavali v lesoparku Furča. 

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice, Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete