Piatok 12. 2. 2016

KSK

http://web.vucke.sk/

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom 71 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:

  • 64 stredných škôl (19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 41 stredných odborných škôl)
  • 2 jazykové školy,
  • 5 školských zariadení (3 školské internáty, 1 centrum voľného času, 1 škola v prírode).

 

Školské kolo SOČ 2016 sa uskutoční

1. marca 2016

v aule školy


Fotky z prezentácií najdete

v našom fotoalbume


60. výročie založenia školy

V októbri 2015 oslávila naša škola

60 rokov od svojho založenia.


KONTROLA DOCHÁDZKY

Po prihlásení do elektronickej žiackej knižky

si môžu rodičia kontrolovať známky aj

dochádzku žiakov (Príchody do školy).

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347

Fotogaléria