Sobota 28. 3. 2015

KSK

http://web.vucke.sk/

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom 71 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:

  • 64 stredných škôl (19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 41 stredných odborných škôl)
  • 2 jazykové školy,
  • 5 školských zariadení (3 školské internáty, 1 centrum voľného času, 1 škola v prírode).

 

Základné informácie o maturite 2015

Informacie_o_maturite_2015.pdf


Podporte svojich spolužiakov

a hlasujte na stránke

www.agrobiznis.sk

za NAJ AGRO DIEVČA 

a NAJ AGRO CHLAPCA

NAJ AGRO DIEVČA

Martina Ľašová - postup do finále

http://www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1214

NAJ AGRO CHLAPEC

Marek Karab - postup do finále

http://www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1215

Erik Krajger - postup do finále

http://www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1215
 

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347

Fotogaléria