Nedeľa 30. 8. 2015

KSK

http://web.vucke.sk/

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom 71 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:

  • 64 stredných škôl (19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 41 stredných odborných škôl)
  • 2 jazykové školy,
  • 5 školských zariadení (3 školské internáty, 1 centrum voľného času, 1 škola v prírode).

 


Zahájenie šk. roku 2015/2016

Vyučovanie začína 2.9.2015 o 8.00 hod.

Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia v aule, žiaci vyšších ročníkov v triedach.

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347

Fotogaléria