Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Bodnárová
Učebňa Kmeňová učebňa pre I.A
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Gajdošová
Učebňa Kmeňová učebňa pre I.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Beatrica Izáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Blišková
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Rastislav Mirgus
Učebňa Kmeňová učebňa pre II.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Helena Morvayová PhD.
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Füzyová
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Miňová
Učebňa Kmeňová učebňa pre III.C
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Riemerová
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Lucia Hájniková
Učebňa Kmeňová učebňa pre IV.B

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2019

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347