Zoznam študentov

Študent Úroveň Trieda

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca