Maturity › Skupina „Nemecký jazyk“

Predmet: Nemecký jazyk
Termín: 13.3.2019
Učebňa: Kmeňová učebňa pre III.A

Zoznam študentov

Študent Úroveň Trieda
Marta Ďuricová B1 IV.A
Andrea Iglaiová B1 IV.A
Roman Jeňo B1 IV.A
Ladislav Máček B1 IV.A
Daniela Peťková B1 IV.A
Alexandra Rošková B1 IV.A

© aScAgenda 2019.0.1160 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347