Mladý veterinár v praxi

Úvod

                         


Stredná odborná škola veterinárna, Košice - Barca realizuje projekt s názvom


Mladý veterinár v praxi

Dopytovo-orientovaný projekt


ITMS kód projektu: 26110130638


Termín realizácie: 04/2014 - 09/2015Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347