Výchovné poradenstvo

Úvod

Výchovná poradkyňa: Ing. Milada Zlatošová

E-mail: milgold@centrum.sk

Tel. kontakt: 055/68 55 347

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347