Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 

Zaverecna_hodnotiaca_sprava_2017.pdf
 

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347