Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 30/2024-2 Darovacia zmluva č.2 45,60 s DPH 11.03.2024 ZRPŠ pri SOŠV Barca Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.0202
Zmluva 30/2024-1 Darovacia zmluva č.2-prístupový systém IP videovrátnik 939,77 s DPH 11.03.2024 ZRPŠ pri SOŠV Barca Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.0202
Faktúra 79/2024 tankovanie PHL 327,40 s DPH 5611864490 04.04.2024 Slovnaft a.s Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2024 0305.2024
Objednávka 33/2024 príslušenstvo do umyvacieho automatu KARCHER 214,00 s DPH 03.05.2024 Kärcher Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13,05.2024
Zmluva Individuálna zmluva o energetických službách s DPH 21.09.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna 21.09.2012
Faktúra 2116773421 Vodné, stočné 135,88 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 30.10.2012
Faktúra 303521 Toaletný papier, papierové uteráky 141,12 s DPH 04.01.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 31.10.2012
Zmluva Dodatok č.1 k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 26.11.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna 26.11.2012
Faktúra 2116772329 Vodné, stočné 69,29 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 25.01.2013
Faktúra 592012 Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 325,80 s DPH 10.01.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 25.01.2013
Zmluva 02/2012 Služba-finančný manažér Projekt: Moderní mladí veterinári 7 595.00 s DPH 25.03.2013 PhDr. Andrea Sobotová SOŠ Veterinárna 26.03.2013
Zmluva 03/2013 Tvorba videosekvencii Projekt: Moderní mladí veterinári 7 900.00 s DPH 25.03.2013 Futuras s.r.o. SOŠ Veterinárna 26.03.2013
Faktúra 4590190473 Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne 361,85 s DPH 10.02.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 064 stravovanie zamestnancov 93,09 s DPH 05.03.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 804160 Toaletný papier, papierové uteráky 139,44 s DPH 28.02.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 2012030 služby BOZP a OPP 129,46 s DPH 28.02.2013 FAZEKAŠ Róbert SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 1224100616 Inzercia 74,70 s DPH 10.02.2013 Petit Press s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 3735185871 Telefón, internet 119,06 s DPH 08.02.2013 T com Slovak Telekom a.s. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 072012 Stravovanie zamestnancov - režijné náklady 306,90 s DPH 07.02.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 2115613794 Vodné, stočné 148,31 s DPH 07.02.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 09.04.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1893