Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 3/2019 emisná,technická kontrola s DPH 19311031 20.03.2019 SLOVDEKRA s.r.o. SOŠ Veterinárna 20.03.2019
Zmluva 123/2023-2 nájom nebytového priestoru -telecvičňa s DPH 13.11.2023 Futbalový klub Stredná odborná škola veterinárna 15.11.2023
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.10.2014 Frici s.r.o. SOŠ Veterinárna 10.10.2014
Zmluva zmluva o bezplatnom prevode majetku s DPH 08.01.2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania SOŠ Veterinárna 08.01.2014
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.06.2014 Emtest-Sk s.r.o. SOŠ Veterinárna 25.06.2014
Zmluva Nájomna zmluva s DPH 22.01.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠ Veterinárna 22.01.2015
Zmluva 30/2024-3 Krátkodoby nájom - školský autobus s DPH 14.03.2024 UVLF Košice Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2024
Zmluva 123/2023-1 nájom nebytového priestoru -telecvičňa s DPH 13.11.2023 Janočko ACADEMY Stredná odborná škola veterinárna 15.11.2023
Objednávka 36 Respirátor BISAF s DPH 2021100020 04.10.2021 NILTEX s.r.o. SOŠ Veterinárna 04.10.2021
Zmluva 111/2023 Lyžiarsky kurz s DPH 16.10.2023 Detská rekreácia Stredná odborná škola veterinárna 15.11.2023
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 25.06.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠ Veterinárna 25.06.2014
Zmluva zmluva o poskytovaní školského stravovania s DPH 02.09.2016 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna 02.09.2016
Objednávka 41/2020 čistiaci materiál s DPH 3200827 02.10.2020 Šuchterová-Upratovací servis s.r.o SOŠ Veterinárna 02.10.2020
Objednávka 42/2020 rúško bavlnené, teplomer s DPH 20200718 05.10.2020 SANITAS- zdravotnické pomôcky s.r.o. SOŠ Veterinárna 05.10.2020
Zmluva ukončenie nájomnej zmluvy s DPH 03.12.2018 FRICI s.r.o. SOS veterinárna 03.12.2018
Zmluva zmluva o prenajme zbernej nádoby s DPH 01.12.2018 KOSIT a.s SOS veterinárna 01.12.2018
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve 11/2016 o poskytovaní stravovania s DPH 02.01.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna 02.01.2019
Objednávka 32 Stavebné práce v posilovni s DPH 2021081 06.09.2021 HL Build s.r.o. SOŠ Veterinárna 06.09.2021
Zmluva Zmluva o vypožičke s DPH 10.02.2014 Ministerstvo školstva, ved , výskumu a športu SOŠ Veterinárna 10.02.2014
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.01.2015 Motodicko-pedagogické centrum SOŠ Veterinárna 14.01.2015
zobrazené záznamy: 1-20/1893