Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017100252 Nádoba ZILMET 303,00 s DPH 07.12.2017 KOLES J&J s.r.o 07.12.2017
Faktúra 1224100616 Inzercia 74,70 s DPH 10.02.2013 Petit Press s.r.o. 09.04.2013
Zmluva predaj škoda Felicia 267,20 s DPH 15.11.2013 Imrich Varga 09.12.2013
Zmluva zmluva o prevode správy hnuteľného majetku s DPH 17.04.2020 Správa ciest KSK 17.04.2020
Faktúra 3710701076 vysavač, kavovar 198,88 s DPH 02.08.2016 NAY a.s. 02.08.2016
Faktúra 1443103753 Inzercia-MMV 174,60 s DPH 06.08.2014 Petit Press s.r.o. 06.08.2014
Zmluva Poskytnutie stravy pre študentov 1.20/1hlavnejedlo s DPH 02.09.2016 ZŠ Abovská 05.09.2016
Faktúra 1543101113 Inzercia-MVP 174,60 s DPH 31.03.2015 Petit Press s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 1443105818 Inzercia-MVP 174,60 s DPH 01.12.2014 Petit Press s.r.o. 01.12.2014
Zmluva zmluva o najme nebytového priestoru podľa ustanovení zákona č.116/1990zb. 20/hod s DPH 11.10.2017 Effective services, s.r.o. Effective services,s.r.o. 11.10.2017
Zmluva 30/2024-6 Zmluva o prenechaní hnuteľného majetku do dočasného užívania 0,00 s DPH 29.04.2024 Stredná odborná škola veterinárna Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o., Nám. maratónu mieu 1, Košice MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 17/2024 nájom nebytový priestor 80,00 s DPH 06.03.2024 Stredná odborná škola veterinárna Futbalový klub, Cínova 1, Barca MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2024 19.04.2024
Faktúra 7/2024 nájom nebytový priestor-réžia 80,00 s DPH 06.03.2024 Stredná odborná škola veterinárna Futbalový klub, Cínova 1, Barca MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2024 14.03.2024
Zmluva zmluva o najme nebytového priestoru podľa ustanovení zákona č.116/1990zb. 20/hod s DPH 31.08.2017 Mestská časť Košice-Barca Mestská časť Košice-Barca 31.08.2017
Objednávka 7/2024 Jedové staničky 154,96 s DPH 26.01.2024 Stop škodcom Podniikateľská činnosť pre SOŠV MVDr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2024
Faktúra 11/2024 nájom automaty 125,00 s DPH 05.04.2024 Stredná odborná škola veterinárna Róbert Dzurik, Ľudová 8, Košice MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
Zmluva ukončenie nájomnej zmluvy s DPH 03.12.2018 FRICI s.r.o. SOS veterinárna 03.12.2018
Zmluva zmluva o prenajme zbernej nádoby s DPH 01.12.2018 KOSIT a.s SOS veterinárna 01.12.2018
Faktúra 7180582 čitačka- uč.pomôcka 125,95 s DPH 08.10.2018 VETIS-MVDr. Peter Pongrácz SOS veterinárna 08.10.2018
Faktúra 1110666824 písacie stoly, otočná stolička 1 736,10 s DPH 12.10.2018 Möbelix SK s.r.o SOS veterinárna 12.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1893