• Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

    • Základné informácie

    • Názov projektu:

     Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

     Poskytovateľ: 

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

     Prijímateľ:

     Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca

     Oblasti realizované v projekte:

     • Podpora mediálnej gramotnosti
     • Rozvoj kritického myslenia
     • Zvyšovanie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi členmi školskej komunity

     Miesto realizácie projektu:

     Košický kraj, Košice IV, Košice - mestská časť Barca SOŠ veterinárna, Námestie ml. poľnohospodárov 2, 040 17

      
     Rozpočet projektu:

     Celková výška oprávnených výdavkov:                                 4 000,00 €

     Trvanie projektu:

     Začiatok realizácie:       10/2023

     Koniec realizácie:          03/2024

     Cieľ projektu:

     Začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v škole, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity (učiteľov, žiakov ale aj rodičov) a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom:

     • Je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka, vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy;
     • Je samozrejmosťou overovanie faktov, rešpektovanie výsledkov vedeckého bádania a odmietanie neoverených informácií a prezentácie názorov založených na dezinformáciách.

     Výstup projektu (publikácia):

     Ako jedna z projektových aktivít bola pre potreby vyučovania napísaná a našou školou vydaná publikácia s názvom “Podpora etického správania a hodnotového vzdelávania zvyšovaním kvality vyučovania pri využití mediálnych a komunikačných zručností a kritického myslenia”.

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete