• Erasmus +

     • O projekte
     •  

      Názov projektu : Young Veterinarias Work for Europe

      Program : ERASMUS +

      Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046022

       

      Nový projekt mobility ERASMUS+  nadväzuje na tradíciu projektov zahraničných stáží  z minulých rokov. Jedná se o dvojročný projekt v čase od  (01.06.2018 – 30.05.2020). Na dvojtýždňovú odbornú veterinárnu stáž do zahraničia vycestuje 42 žiakov.  

      Žiaci  získavajú nové praktické skúsenosti v študovanom odbore v iných odborných, sociálnych a kultúrnych podmienkach a uprevňujú si svoje jazykové schopnosti.

      Absolventi stáží súčasne  získavajú  medzinárodne uznávaný doklad o absolvovaní stáže Europass-mobility,  Certifikát a hodnotenie prijímajúcou školou a organizáciou priamo z miesta svojho pracoviska. Ich stáž je začlenená do predmetu  odborná prax.

      V novom projekte spolupracujeme so 4 krajinami:

      SOŠ veterinární v Hradci Králové – Česká republika

      EKIP EUROPA - Malaga, Španielsko

      ECTE – Kréta , Grécko

      VITALIS – Schkeuditz , Nemecko
       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete