• Stredoškolská odborná činnosť

     • SOČ 2017

     • Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 1. marca 2017 v aule školy. Rekordný počet súťažiacich sa zastavil na čísle 19. Súťažilo sa v šiestich odboroch:

      01 Problematika Voľného Času

      03 Chémia, Potravinárstvo

      04 Biológia

      05 Životné Prostredie

      06 Zdravotníctvo a Farmakológia

      07 Pôdne, Lesné a vodné Hospodárstvo

      V odbore 01 Problematika voľného času bolo toto umiestnenie:

      1. Hudáková Michaela, III. C – Môj zdrobnený ohnivák (chov králikov)

      2. Savková Iveta, III. A – Správanie sa králikov

      3. Šoltésová Ingrid Boglárka, IV. A – Chov fretiek

      V odbore 03 Chémia, potravinárstvo:

      1. Bachňáková Viktória, IV. A – Vplyv cukru a prídavných látok na správanie sa detí

       V odbore 04 Biológia sa umiestnili:

      1. Auxtová Kristína, III. C – Ekonomika chovu králikov

      2. Haragaľ Daniel, III. C – Chov gekončíka

      3. Drábová Ľubica, IV. A – Spôsoby chovu potkanov

      3. Mida Samuel, I.B – Chov králikov

      V odbore 05 Životné prostredie sa umiestnili:

      1. Kapsdorferová Viktória, III. B – Prioritné invázne druh rastlín

      2. Marečková Slávka, II. B – Ekologický chov hovädzieho dobytka

      V odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia sa umiestnili:

      1. Ošková Monika, IV. A – Odber krvi

      2. Lichvarčíková Alžbeta Lea, IV. C – Chov potkanov

      V odbore 07 Pôdne, lesné a vodné hospodárstvo sa umiestnili:

      1. Nebožková Romana, III. C – Chov koní (Arabský kôň)

      2. Pocklanová Ivana, III. C – Chov danielov

      3. Uramová Adriana, IV. A – Choroby poľovnej zveri

      Pribolová Adriana, IV. A – Chov včiel

      Kancír Ján, I. A – Chov oviec

      Gigacová Nikola, IV. B – Chov norika

      Hudáková Erika, IV. A – Chov oviec

      V krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 7. apríla 2017 na pôde SOŠ Dopravná, sa našim žiakom opäť podarilo umiestniť na medailových priečkach, Slávka Marečková v odbore 05 Životné prostredie obsadila 3. miesto, v tom istom odbore zvíťazila Viktória Kapsdorferová a postúpila do celoslovenského kola. Kristína Auxtová obsadila postupovú 2. priečku v odbore 04 Biológia.

      Celoštátne kolo SOČ sa konalo 26. – 28. apríla 2017 v Banskej Bystrici, kde nás reprezentovali: Viktória Kapsdorferová a Kristína Auxtová, ktoré skončili tesne za medailovými priečkami a urobili dobré meno našej škole.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete