• Stredoškolská odborná činnosť

     • SOČ 2024

     • V dňoch 24. až 26. apríla sa  na SOŠ veterinárna v Nitre uskutoční celoslovenská prehliadka SOČ na ktorej budú reprezentovať našu školu žiačky Ivana Semanová III.C a Laura Ištoková III.C svojou prácou na tému Nádorové ochorenia spoločenských zvierat s ktorou obsadili druhé miesto na krajskom kole SOČ v Košiciach v odbore 07 Pôdohospodárstvo.

      Na krajskom kole SOČ boli úspešní aj žiaci Filip Jurek III.A v odbore 03 Chémia, Lea Šimková III.C v obore 05 Životné prostredie a Klára Hadačová IV.C v odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia, obsadili pekné tretie miesta.

      Všetkým srdečne blahoželáme

      Príloha Výsledková listina 46. ročníka SOČ Košického kraja

      Výsledková Listina_Kosicky_kraj.pdf

       

       

       

      Vo štvrtok  7. marca 2024 sa uskutočnilo školské kolo 46. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti na ktorom sa zúčastnilo dvadsať žiakov našej školy v odboroch pôdohospodárstvo, zdravotníctvo a farmakológia, životné prostredie, chémia a potravinárstvo a problematika voľného času.

      Podľa hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie ( v zložení MVDr. Helena Morvayová, PhD., MVDr. Lucia Hájniková, MVDr. Peter Zachar PhD. a MVDr. Henrich Šoltés )  sa úroveň väčšiny projektov zlepšila oproti minulému ročníku a boli na veľmi dobrej úrovní. V tomto ročníku sa aj zväčšil záujem medzi žiakmi nižších ročníkov. Tie najlepšie projekty, ktoré  zodpovedali kritériám, hodnoteniu odbornej hodnotiacej komisie a umiestnili sa na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch postupujú na krajskú súťažnú prehliadku, ktorá sa uskutoční dňa 25. marca 2024 o 8.00 hod. v SPŠ dopravnej v Košiciach, Hlavná 113.

      Blahoželáme.

      Víťazi školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom roku 2023/2024 :

      01 – Problematika voľného času

      1. Alžbeta Babiarová IV.A             Problematika chovu papagájov

      2. Bibiana Vojtková IV.A               Etológia teliat v našom chove

       

      03 – Chémia, potravinárstvo

      1. Filip Jurek III.A                             Možnosti ovplyvnenia obsahu bielkovín v mlieku zmenou kŕmnej dávky

      2. Tomáš Hradský III.A                  Vplyv kofeínu na rast lucerny siatej

       

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. Lea Šimková III.C                        Monitoring introdukovaného druhu korytnačky písmenkovej vo voľnej prírode

       

      06 – Zdravotníctvo a farmakológia

      1. Klára Hadačová IV.C                  Využitie animoterapie v liečbe závislostí

      2. Ester Čornecová II.A                  Kráľovský mucínový krém

       

      07 – Pôdohospodárstvo

      1. Ivana Semanová III.C                Nádorové ochorenia spoločenských zvierat

          Laura Ištóková III.C

      2. Bianka Tomková III.C                Sterilizácia súk pri pohlavných ochoreniach

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete