• Učitelia

    • MVDr. Jana Benková
    • MVDr. Jana BenkováSprávkyňa fondu učebníc
    • MVDr. Oľga Bodišová
    • MVDr. Oľga BodišováUčiteľka
    • Mgr. Martina Bodnárová
    • Mgr. Martina BodnárováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
    • Mgr. Helena Bolješíková
    • Mgr. Helena BolješíkováUčiteľka
    • PhDr. Jarmila Džupinová
    • PhDr. Jarmila DžupinováZástupkyňa riaditeľa
    • Mgr. Zuzana Füzyová
    • Mgr. Zuzana FüzyováTriedna učiteľka
    • RNDr. Zuzana Gergeľová
    • RNDr. Zuzana GergeľováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.D
    • MVDr. Lucia Hájniková
    • MVDr. Lucia HájnikováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: III.C
    • MVDr. Mária Ivanová
    • MVDr. Mária IvanováVedúca učiteľka praxe
    • MVDr. Beatrica Izáková
    • MVDr. Beatrica IzákováKoordinátorka prevencie
     Triedna učiteľka: IV.A
    • Ing. Viera Kolivošková
    • Ing. Viera KolivoškováUčiteľka
    • MVDr. Vlastimil Kuspan
    • MVDr. Vlastimil KuspanUčiteľ
     Triedny učiteľ: IV.B
    • Mgr. Adriana Luptáková
    • Mgr. Adriana LuptákováUčiteľka
    • Ing. Juraj Madej, PhD.
    • Ing. Juraj Madej, PhD.Učiteľ
     Triedny učiteľ: II.B
    • RNDr. Jana Miňová
    • RNDr. Jana MiňováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: I.C
    • Ing. Rastislav Mirgus
    • Ing. Rastislav MirgusTriedny učiteľ
     Triedny učiteľ: IV.C
    • MVDr. Helena Morvayová, PhD.
    • MVDr. Helena Morvayová, PhD.Triedna učiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
    • MVDr. Ladislav Mucha
    • MVDr. Ladislav MuchaRiaditeľ
    • MVDr. Ladislav Pačaj
    • MVDr. Ladislav PačajUčiteľ
    • Ing. Tibor Porubän
    • Ing. Tibor PorubänUčiteľ
    • Mgr. Ján Repiský
    • Mgr. Ján RepiskýUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.C
    • Mgr. Jana Riemerová
    • Mgr. Jana RiemerováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
    • MVDr. Arsenij Simko
    • MVDr. Arsenij SimkoUčiteľ
    • Ing. Daniela Šimkovičová
    • Ing. Daniela ŠimkovičováZástupkyňa riaditeľa
    • PaedDr. Erik Švec
    • PaedDr. Erik ŠvecUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.B
    • MVDr. Peter Zachar, PhD.
    • MVDr. Peter Zachar, PhD.Učiteľ
    • Ing. Milada Zlatošová
    • Ing. Milada ZlatošováVýchovná poradkyňa
    • Mgr. Tatiana Chudá
    • Mgr. Tatiana ChudáUčiteľka
    • Ing. Miriam Pentráková
    • Ing. Miriam PentrákováUčiteľka
    • MVDr. Henrich Šoltés
    • MVDr. Henrich ŠoltésUčiteľ
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete