• Dňa 22.11.2022 sa žiaci všetkých ročníkov so zameraním zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe zúčastnili informačného semináru "Porozprávajme sa o potravinovom odpade", ktorý bol uskutočnení dobrovoľníkmi z Potravinovej banky Slovenska. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o potravinovom odpade, prešli krátkym kvízom a v malých skupinách odpovedali na otázky. Seminár žiakov zaujal a mal u nich pozitívny ohlas. Ďakujeme pánovi Šľachtov
    • Dňa 25.11 a 2.12.2022 sa na našej škole uskutočnia prednášky a cvičenia o Intervenciách so zvieratami v spolupráci nášho občianskeho združenia Vet Canis Team, ktoré bolo založené na našej škole v roku 2020 a občianskeho združenia pani Bc. Slavky Duplákovej, ktorá založila organizáciu pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat pod názvom Zvieratá a ľudia navzájom. Realizuje odborné intervencie so zvieratami najmä pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny ľ
    • Žiaci našej školy sa v minulom školskom roku zapojili do projektu „Voda nad zlato“. Umiestnili sa na štvrtom mieste, s možnosťou finančného príspevku na realizáciu environmentálnej aktivity. Z daného príspevku sme vylepšili jazierko v átriu. Jazierko sme spolu s ekocentrom Sosna prehĺbili, dali sme novú fóliu, vodu do jazierka budeme dopĺňať z dažďovej vody a fontánku budú poháňať slnečné kolektory.
    • Dňa 16.11.2022 sme sa pri príležitosti Dňa študentstva zúčastnili hudobno-vzdelávacieho antidiskriminačného programu „BUĎME ĽUDIA“ .

     Program bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva, dotýkal sa tém, ako napr. otrokárstvo (starovek, kolonizácia Ameriky, súčasnosť), ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy.
    • Dňa 11. 11. 2022 s uskutočnila exkurzia IV. A pod vedením Ing. Šimkovičovej do Československej obchodnej banky v rámci prehlbovania vedomostí a praktických zručností finančnej gramotnosti. Žiakom školy sa venoval riaditeľ pobočky Košice, Ing. Barón. Priamo na pracovisku banky sa oboznámili s bankovými produktmi a aktívne sa zaujímali i zapájali do tém sporenia, úverov, používania platobných kariet, poistenia a práce s novou technikou pri komuniká
    • Našiel si problém? Rozvíjaš talent? Snívaš o medaile?

     Povedz mi o tom, pôjdeme spolu.

     Daruj svoj čas, zúroč svoje úsilie i námahu.

     TVOJ ÚSPECH JE VÝHRA!
    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
     Svojím príspevkom umožníte svojim deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, pomôžete nám vychovávať a vzdelávať mladých ľudí v novom tisícročí.
     Všetky informácie nájdete v sekcii ,,ako postupovať´´
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Veterinarny program
   • Zoo košice
   • Krmivá.sk
   • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
   • Košický samosprávny kraj
  • Národné kariérne centrum

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice, Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete