• V dňoch 29.09.-30.09.2021 nás navštívili riaditelia škôl poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania z Rakúska, ktorý v rámci svojej študijnej cesty po Slovensku sa zaujímali o systém vzdelávania na SOŠ veterinárnej o jej učebné odbory, praktické vyučovanie a duálny systém.
    • Naša žiačka Lucia Fúčelová sa zapojila do kreatívnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry Egyptskej arabskej republiky.

     Cieľom súťaže je poskytnúť žiakom priestor vyjadriť svoj pohľad na Egypt, jeho históriu, súčasnosť a budúcnosť v sociálno-politických a historických aspektoch.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Veterinarny program
   • Zoo košice
   • Krmivá.sk
   • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
   • Košický samosprávny kraj
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete