• Všetky potrebné informacie najdete v kategórii prijmacie skúšky
     https://www.sosvet.sk/a/prijimacie-konanie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9Mg%3D%
    • Prijímacie skúšky na stredné školy 2020

     Základná škola má možnosť administrovať prihlášky na stredné školy bez nutnosti osobnej návštevy rodiča alebo žiaka v škole.
    • Na základe usmernení ministra školstva vedy, výskumu a športu SR a Ústredného krízového štábu SR sú v prílohách uvedené informácie k zabezpečeniu podporných poradenských služieb pre žiakov, rodičov a pedagógov v tejto mimoriadnej situácii dlhodobého prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach, na ktorých sa chceme podieľať aj my formou uvedenou v prílohe "Pomoc CPPPaP pre školy".
    • Táto webová stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj
    • Potvrdenie o návšteve školy si môžete jednoducho vytlačiť po prihlásení sa na EduPage stránku. Kliknite na tlačidlo Štart. V modrom rámčeku pôjdete na Dochádzku, následne zvoľte "Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy." Podrobnejší návod - pozri: Help Edupage
    • Poberatelia (študenti) sociálnych štipendií pošlite prosím ekonomickému úseku (slovakova@sosvet.sk) e.mail s Vaším číslom účtu. Štipendium Vám bude bezhotovostne odoslané na uvedený účet.
    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
     Svojím príspevkom umožníte svojim deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, pomôžete nám vychovávať a vzdelávať mladých ľudí v novom tisícročí.
     Všetky informácie nájdete v sekcii ,,ako postupovať´´
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Veterinarny program
   • Zoo košice
   • Krmivá.sk
   • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete