Streda 29. 1. 2020

Sponzor

Sponzor

Ďakujeme firme MedSoft s. r. o., ktorá nám bezplatne poskytla veterinárny program VetPro na výuku pre našich žiakov. 

Portál VŠ

Pomáhame študentom s výberom vysokej školy. Na jednom mieste nájdete všetky vysoké školy na Slovensku.

informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,

aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na vysokých školách

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality

elektronický časopis Kam po strednej:

https://online.anyflip.com/wotj/cbpm/mobile/index.html

kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách konajú Dni otvorených dverí

https://www.portalvs.sk/sk/kalendar

centrálna elektronická prihláška

https://prihlaskavs.sk/sk/

KSK

http://web.vucke.sk/

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom:

  • 65 stredných škôl
  • 5 jazykových škôl (z toho 3 bez právnej subjektivity),
  • 15 školských internátov (z toho 12 bez právnej subjektivity),
  • 44 zariadení školského stravovania (bez právnej subjektivity)
  • 1 školy v prírode
  • 5 centier voľného času (z toho 4 bez právnej subjektivity),
  • 1 školského klubu detí (bez právnej subjektivity). 

 


 
 

 

Medzinárodná veterinárna súťaž

„O cenu ústředního ředitele SVS ČR 2019“

 

V dňoch  19.10.2019 až 29.10.2019 sme sa zúčastnili na medzinárodnej veterinárnej súťaži „O cenu ústředního ředitele SVS ČR 2019“ v Českej republike v Prahe.

Študenti, ktorí sa zúčastnili súťaže boli: Slávka Králiková IV.C, Nikolas Király IV.B, Sebastián Bango IV.B a Nikola Bobková IV.A.

Súťažilo sa v štyroch disciplínach:

 prezentácia mesta a školy v slovenskom a anglickom jazyku

vedomostný test

práca v laboratóriu mikrobiológie a patológie

 

prezentácia ročníkovej práce

 

V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na  2. mieste.

Nikolas Király obsadil 1. miesto v hodnotení jednotlivcov.

     Okrem súťaže sme absolvovali so sprievodcom prehliadku Prahy a pražských múzeí.  Prahu sme si užili aj z hladiny Vltavy na lodičkách. Jedno poobedie sme venovali prehliadke zoologickej záhrady s prednáškou veterinárneho lekára.

 

 

 

Od 1.10.2019 prebieha súťaž o atraktívne ceny nielen pre školu, ale aj pre jednotlivcov,
tak neváhajte a hlasujte pre našu školu na 
https://nanovylevel.sk/

Alebo priamo cez SMS v tomto tvare.


 KVAPKA, n.f.

Darujte 2% z dane na podporu

vzdelávania našich študentov.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zasady_ochrany_OU.pdf


POKYNY PRE MATURANTOV

Smernica_na_obhajobu_projektu.docx


Oznam pre rodičov a študentov

Od 1. mája 2016 pracuje na našej škole

školský psychológ. Bližšie informácie

nájdete na podstránke Školský psychológ.


Fotky z prezentácií najdete

v našom fotoalbume


KONTROLA DOCHÁDZKY

Po prihlásení do elektronickej žiackej knižky

si môžu rodičia kontrolovať známky aj

dochádzku žiakov (Príchody do školy).

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
Email školy: sosvet@sosvet.sk
Telefón: 055/68 55 347
Adresa školy: Námestie mladých poľnohospodárov 2,
040 17, Košice
IČO: 00162574

Mapa