• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Zmluva na vypracovanie DUR a DSP pre novostavbu školskej jedálne 33 700,00 s DPH 13.12.2022 ateliér 23 s.r.o. SOŠ Veterinárna 13.12.2022
  Faktúra 2212046 revizia elekt. spotrebičov a ručného náradia 891,00 s DPH 08.12.2022 MIRADO-TRADE Košice s.r.o. SOŠ Veterinárna 08.12.2022
  Zmluva oprava chodníkov a prístupových komunikácii v areáli školy 176 200,03 s DPH 07.12.2022 KAMA s.r.o. SOŠ Veterinárna 07.12.2022
  Faktúra 10492022 poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov 104,40 s DPH 06.12.2022 CUBS plus s.r.o. SOŠ Veterinárna 06.12.2022
  Faktúra 3221158 čistiaci materiál 262,47 s DPH 02.12.2022 Šuchterová-Upratovací servis s.r.o SOŠ Veterinárna 02.12.2022
  Faktúra 90220152 toner- projekt zvyšovania gramotnosti s prihliadnutím na prax 955,20 s DPH 02.12.2022 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna 02.12.2022
  Faktúra 1716220347 úprava rozvodov, pripojenie radiátora k vykurovacej sústave 467,33 s DPH 01.12.2022 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna 01.12.2022
  Faktúra 1120220020 prenájom tlačového zariadenia Epson 180,00 s DPH 01.12.2022 DITIS a.s. SOŠ Veterinárna 01.12.2022
  Faktúra 2248553 Windows pro 10 -softvér 223,66 s DPH 29.11.2022 Datacomp s.r.o. SOŠ Veterinárna 29.11.2022
  Faktúra 22023765 toaletný papier, papierové utierky 386,16 s DPH 25.11.2022 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 25.11.2022
  Faktúra 22783 materiál na PČ 213,12 s DPH 23.11.2022 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. SOŠ Veterinárna 23.11.2022
  Faktúra 1020220019 prenájom tlačového zariadenia Epson 360,00 s DPH 21.11.2022 DITIS a.s. SOŠ Veterinárna 21.11.2022
  Faktúra 2500642602 Vodné, stočné 658,33 s DPH 15.11.2022 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 15.11.2022
  Faktúra 9220062 zdravotnícky materiál do lekárničky 440,59 s DPH 15.11.2022 BENU SK SOŠ Veterinárna 15.11.2022
  Faktúra 2290098051 Elektrina 1 927,26 s DPH 11.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna 11.11.2022
  Faktúra 90220136 toner 140,40 s DPH 03.11.2022 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna 03.11.2022
  Faktúra 122230376 servis- oprava - laborat.centrifugy 456,00 s DPH 03.11.2022 LOABO- SK SOŠ Veterinárna 03.11.2022
  Faktúra 3022391141 stravné lístky 3 840 s DPH 02.11.2022 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna 02.11.2022
  Faktúra 2273180839 energetická služba 4 027.73 s DPH 02.11.2022 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna 02.11.2022
  Faktúra 22021750 toaletný papier, papierové utierky 356,66 s DPH 27.10.2022 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 27.10.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1522
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice, Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete