• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 67/2024 nákup phm 254,68 s DPH 25,03.2024 Slovnaft a.s Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2024 17.04.2024
   Zmluva Individuálna zmluva o energetických službách s DPH 21.09.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna 21.09.2012
   Zmluva Dodatok č.1 k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 26.11.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna 26.11.2012
   Faktúra 303521 Toaletný papier, papierové uteráky 141,12 s DPH 04.01.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 31.10.2012
   Faktúra 113010001 Letenky, poistenie, autobus. preprava-tranfer Projekt:Comenius 1 461,04 s DPH 07.01.2013 Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   Faktúra 2116773421 Vodné, stočné 135,88 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 30.10.2012
   Faktúra 2116772329 Vodné, stočné 69,29 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 25.01.2013
   Faktúra 592012 Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 325,80 s DPH 10.01.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 25.01.2013
   Faktúra 11301005 Letenky,individuálne poistenie, Projekt:Comenius 2 513,98 s DPH 17.01.2013 Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   Faktúra 13000088 Toaletný papier, papierové uteráky 141,12 s DPH 18.01.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   Faktúra 3080286090 Nafta, benzín 370,37 s DPH 23.01.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   Faktúra 2115613794 Vodné, stočné 148,31 s DPH 07.02.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 09.04.2013
   Faktúra 072012 Stravovanie zamestnancov - režijné náklady 306,90 s DPH 07.02.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 09.04.2013
   Faktúra 3735185871 Telefón, internet 119,06 s DPH 08.02.2013 T com Slovak Telekom a.s. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
   Faktúra 7412909632 zemný plyn 4 880,45 s DPH 08.02.2013 SPP a.s. Bratislava SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   Faktúra 2220000625 Elektrina 2 261,00 s DPH 08.02.2013 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   Faktúra 6747074922 Telefón, internet 114,48 s DPH 08.02.2013 T com Slovak Telekom a.s. SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   Faktúra 4590190473 Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne 361,85 s DPH 10.02.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
   Faktúra 1224100616 Inzercia 74,70 s DPH 10.02.2013 Petit Press s.r.o. 09.04.2013
   Faktúra 90130028 xerografický papier,toner 94,20 s DPH 14.02.2013 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna 19.04.2013
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1893
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete