• Novinky

      • Hodina biológie

       24. 6. 2024

       Niekto už pred mnohými rokmi povedal, že hlavným cieľom vzdelávania v školách by nemalo byť zväčšovanie množstva vedomostí, ale vytváranie príležitostí, keď deti môžu byť kreatívne, vynaliezavé a objavovať. A preto v rámci predmetu Špeciálna zoológia a etológia sme my žiaci 3.A spolu so zvieratkami prišli spestriť žiakom druhého stupňa v Liečebno-výchovnom sanatóriu Tešedíkova 3 hodinu biológie.

      • Poznávací zájazd Francúzsko - Paríž. 5.- 9.6.2024

       14. 6. 2024

       Naposledy naša škola zorganizovala zájazd do Paríža v roku 1997. V tomto roku sme sa opäť rozhodli pokračovať v tejto tradícii poznávacích výletov do zahraničia. 
       Boli to naozaj veľmi náročné 3 dni v Paríži, nakoľko sme z dôvodu príprav na olympijské hry, museli presun medzi jednotlivými pamiatkami absolvovať pešo, alebo metrom a vlakom. 
       Príchod do Paríža bol v ranných hodinách, následne sme sa presunuli do blízkosti námestia Trocadéro, odkiaľ sme prišli k Eiffelovej veži. Absolvovali sme kombinovaný výstup na vežu a to pešo na 2.poschodie a potom výťahom na 3.poschodie. Následne sme mali prehliadku centra so sprievodkyňou, ktorá  už niekoľko rokov žije v Paríži. Navštívili sme Invalidovňu, pokračovali sme jedným z najkrajších mostov nad Seinou mostom Alexandra III., okolo Veľkého paláca a Malého paláca, prešli sme sa po Champs – Elysées smerom k Víťaznému oblúku. Na ulici Champs – Elysées deti mali osobné voľno s možnosťou nákupu, posedenia, prípadne prechádzky. Absolvovali sme aj výstup na Víťazný oblúk. Večera v reštaurácii Flunch Caulaincourt bola bohatá a nikto hladný neodišiel.


       Druhý deň po raňajkách bol presun do centra mesta. Absolvovali sme prehliadku obrazárne v Louvru, Napoleonových apartmánov a videli sme korunovačné predmety. Prešli sme sa do Latinskej štvrte, kde sme mali možnosť vidieť univerzitu Sorbonne, Luxemburské záhrady, Luxemburský palác, katedrálu Notre Dame. Metrom sme sa presunuli do štvrte umelcov – Montmartre, došli sme k bazilike Sacré Coeur, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na Paríž. Samotnú baziliku sme si mali možnosť pozrieť aj zvnútra. Cestou na večeru sme išli cez place du Tertre – námestie umelcov, okolo Pigalle – Moulin Rouge. Po večeri v reštaurácii Flunch Caulaincourt sme absolvovali úžasnú večernú plavbu loďou po rieke Seine Bateau Mouche v čase od 22:00 - 23:00 . Mali sme možnosť vidieť nočný vysvietený Paríž a hlavne Eiffelovú vežu v jej plnej kráse. V čase okolo pol jednej ráno sem unavení prišli na hotel.


       Na tretí deň po raňajkách sme navštívili  Versaillské záhrady a absolvovali sme prehliadku kráľovského zámku Versailles. Poobede sme sa presunuli vlakom do supermodernej štvrte La Défense, kde opäť mali žiaci možnosť nákupov a osobného voľna.


       Chceme sa poďakovať žiakom za ich slušné správanie, dochvíľnosť, komunikatívnosť a hlavne za dodržiavanie stanovených pravidiel. Počas celého výletu študenti nachodili veľa kilometrov, videli mnoho pamiatok a absolvovali niekoľko návštev múzeí. Veríme, že spokojnosť je aj na strane žiakov a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné výlety.

      • Praktické vyučovanie v Rakúsku

       10. 6. 2024

       V dňoch 2.6.-7.6.2024 sme mali možnosť absolvovať odbornú prax na strednej škole LFS v Hollabrunne. Cieľom praxe bolo rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v chove exotických, ale aj hospodárskych zvierat, taktiež načerpať nové nápady pre našu školu a zároveň zdokonaliť sa v nemeckom a anglickom jazyku.

       V rámci praktického vyučovania sme kŕmili a starali sa o rôzne zvieratá, napríklad o opičky, osmaky degu, agamy, akváriové rybičky sladko vodné aj morské, leguánov, korytnačky, fretky, králiky, morčatá, ovce, poníky, kačky, sliepky, kone. Zúčastnili sme sa prednášky o rastlinách a ich vplyve na zdravie zvierat.

       Druhý deň sme spolu so žiakmi školy navštívili ZOO Schönbrunn a Historické múzeum v centre Viedne. Zoologická záhrada Schönbrunn vo Viedni je najstaršou ZOO na svete a päťkrát za sebou získala ocenenie za najlepšiu ZOO v Európe. Na ploche 17 ha môžu návštevníci pozorovať viac než 700 druhov živočíchov zo všetkých kútov sveta.

       Okrem praktického vyučovania v školskom prostredí sme navštívili veterinárnu kliniku v Sierndorf, kde sme po prehliadke ambulancie sledovali a aktívne sa zapojili do praktickej výučby. Pani doktorka nás oboznámila o liečbe ježka a jeho najčastejšími ochoreniami. Večer sme sa mohli schladiť v školskom prírodnom jazierku.

        

       Prax v rakúskej škole v meste Hollabrunn bola pre nás zážitkom a veľkou inšpiráciou. Veľké ĎAKUJEM patrí vedeniu školy, že nám v rámci dobrých partnerských vzťahov s rakúskou školou umožnilo absolvovať prax.

        

       Bibiána Nováková a Matej Martiček z 3.C triedy

      • Enviromentálny workshop

       7. 6. 2024

       Dňa 6.6.2024  sme sa, vybraní žiaci 2.A a 3.A triedy, zúčastnili na Enviromentálnom
       workshope v Regionálnom centre mládeže na Strojárenskej ulici v Košiciach. Hravou formou sme sa  dozvedeli veľa nového o životnom prostredí. Pochopili sme vzájomné
       vzťahy medzi organizmami a vzťah človeka k životnému prostrediu. Okrem iného sme si uvedomili aj negatívne dopady človeka na planétu a nutnosť recyklácie a znovupoužitie materiálov v každodennom živote.

      • Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku

       4. 6. 2024

       Na 25. ročníku celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl  Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku na Strednej odbornej škole agropotrainárskej a technickej v Kežmarku ( 15.  – 17. mája 2024 ), úspešne reprezentovali našu školu žiaci 3. ročníka  Karin Pokusová III. A, Júlia Malastová III. A a Filip Jurek III.A.

       Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a odborným gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      • Župné dni

       30. 5. 2024

       Ako každý rok v máji, aj tento rok sa konali Župné dni, ktoré sú príležitosťou predstaviť bohatstvo a rozmanitosť Košického kraja. Zúčastnila sa ich aj naša škola. Žiaci predviedli ukážky výcviku psov a najmä malých Košičanov potešila naša minizoo.

      • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

       13. 5. 2024

       10. 5.2024 zaznelo posledné zvonenie pre našich štvrtákov, ktorí sa poďakovali všetkým učiteľom za 4 roky ich úsilia. Rozlúčková slávnosť sa niesla v slávnostnom duchu a v závere programu riaditeľka školy MVDr. Mária Ivanová popriala všetkým veľa úspechov.

       Veríme, že akademický týždeň naplno využijú a maturitnú skúšku úspešne zvládnu.

      • Young4Climate

       9. 5. 2024

       Chcem Vás poprosiť o naskenovanie QR kódu , ktorý sme obdržali na základe súťaže Young4Climate , kde sa dozviete čo povedali o hre zástupcovia našej školy a tiež o výhodách zelených stien. Zdieľajte ho s inými na sociálnych sieťach a iných komunikačných kanáloch.

      • Návšteva KlimaPark Kysak

       9. 5. 2024

       V envirocentre KlimaPark Kysak boli 6.5.2024 žiakom prvých a druhých ročníkov, na zvyšovanie ich ekologického povedomia, prezentované informácie ohľadom zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a biodiverzity so zohľadnením princípov informálneho učenia sa. Žiaci nadobudli nové poznatky o možnosti proaktívnej adaptácie prostredia na zmierňovanie klimatických dopadov, kde ich zaujala zelená strecha a tiež jej prínosy pre zníženie znečistenia ovzdušia. Nechýbali tiež informačné aktivity podporené interaktívnou hrou o možnosti zníženia dopadov na ekosystém aktívnym zapojením sa do recyklácie. Tiež si mohli vyskúšať "jazdu" raftom. Odchádzali sme s myšlienkou, že je na každom z nás, ako a kam sa naša planéta bude uberať, ako sa nám tu bude žiť a aby sme sa k prírode správali láskavo a citlivo.

      • Kynologický putovný pohár SPU Nitra.

       9. 5. 2024

       Dňa 16.4 2024 sme sa pri príležitosti 3. ročníka kynologického putovného pohára SPU Nitra zúčastnili kynologickej súťaže stredných a vysokých škôl v odbore kynológia. Pred súťažou medzi 9:00 a 10:00 hod. bol prezentovaný sprievodný program v podobe sokoliarskych ukážok, prezentácie dogdancingu, športovej kynológie, ktoré boli prezentované priamo v areáli psiarne a ukážky výcviku poľovných psov boli prezentované v demonštračnej záhrade, ktorá aspoň z časti poskytovala podmienky pre ukážky poľovnej kynológie.

       Veľmi pekne ďakujem organizátorom za skvelú atmosféru, občerstvenie a krásne vecné ceny pre súťažiacich.

       Ráno odchod z Košíc 5.00 hod., 4 hodinová cesta, dážď, zima, únava, ale aj napriek tomu krásny výsledok našich študentiek a ich psíkov. Neľahkú úlohu rozhodcov plnili prodekan FAPZ prof. Radovan Kasarda z ústavu výživy a genomiky a doc. Martin Fik z ústavu chovu zvierat.

       V silnej konkurencii 23 štartujúcich psovodov z VŠ a SŠ sa naše žiačky umiestnili na krásnom 7. mieste Kamila Durkáčová z 3.B triedy so svojou ročnou sučkou, na 12. mieste Bianka Hricová z 1.A triedy so svojou 1,5 ročnou sučkou a na 16. mieste Ema Slivková z 2.B tredy so svojou 5 ročnou sučkou.

       Dievčatám blahoželáme, veľmi sa teším Vašim výsledkom a držím palce pri ďalších súťažiach. 

      • Exkurzia v salóne pre psov Doggy Style.

       9. 5. 2024

       Praktické cvičenia študentov 3.C triedy, odboru veterinárny asistent pre ambulancie. 

       Dňa 6.5.2024 sme navštívili Psie štúdio a welness Doggy Style ( salón pre psov) na Ovručskej 21 v Košiciach - Furča.

       Žiaci mali možnosť vidieť a zároveň si aj vyskúšať kompletnú úpravu psov ako je kúpanie, česanie, fénovanie, strihanie, zároveň si vyskúšali aj ozonoterapiu a ultrazvukové čistenie zubov bez  narkózy, pomocou ultrazvukovej zubnej kefky. Veľmi pekne ďakujeme majiteľke salónu Jane Mirgusovej za prednášku a názorné ukážky starostlivosti o kožu, srsť a zuby psov. 

      • NÁVŠTEVA VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA

       7. 5. 2024

       6.5.2024 žiaci tretích ročníkov navštívili Východoslovenské múzeum a prehliadli si niekoľko výstav a expozícií. Prvá nás previedla obdobím gotiky, nasledovalo pompézne obdobie baroka a potom sme sa zľahka presunuli do súčasnosti na výstavu autorských plagátov Andreja Haščáka  grafického dizajnéra pôsobiaceho v oblasti komunikačného dizajnu. Veľmi pôsobivá bola záverečná časť a to výstava majstra Ľudovíta Felda, malého - veľkého človeka, citlivého umelca s pohnutým osudom, dielami ktorého sme sa preniesli do starých Košíc z minulého storočia. Múzeum ponúka zriedkavú možnosť obzrieť si veľkú časť autorovej tvorby na jednom mieste,  takmer 200 Feldových diel umiestnených v zbierkach po celom Slovensku.

      • REVOLUTION TRAIN

       24. 4. 2024

       Dňa 18.4.2024 sa žiaci I. A a I.B triedy zúčastnili zážitkovou formou skvelej akcie zameranej na protidrogový program v priestoroch vlaku nesúceho názov Revolution train. Vlak disponoval 4 kinosálami a 8  interaktívnymi miestnosťami inštalovanými priamo vo vozňoch, ktoré previedli návštevníkov veľmi reálnym a pravdivým príbehom cesty drogovej závislosti mladých ľudí. Žiaci sa interaktívne priamo za pochodu zapájali svojim názorom, myšlienkami, postojom ku konkrétnej situácii v dianí vidiac všetky následky a úskalia ako pozorovatelia silného príbehu. Realizácia projektu bola mimoriadne vydarená, nič nevnucovala ale viedla k rozmýšľaniu, uvažovaniu o správnosti - nesprávnosti konania aktérov príbehu ako aj k zamysleniu sa o živote a jeho hodnotách, a príbeh mal silný, emočný podtext, ktorý zanechal stopu v každom z nás.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete