• Krúžky

   • Krúžky


    • Agility
    • ANF-3D
    • Anatómia v 3 D zobrazení
    • Angličtina hrou
    • Aplikovaná ekológia
    • Asanátorský krúžok
    • Bedminton
    • Biblický krúžok
    • Biologický
    • Canicross
    • Canisterapia v praxi 1 ( 1.ročník )
    • Canisterapia v praxi 2 ( 2. - 4. ročník )
    • EKS
    • Etická komunikácia a správanie
    • Klub filmov, spoločenských hier a bádania v laboratóriu
    • Mladý redaktor
    • My študenti
    • Spotreba pre život
    • Športové hry
    • Tradičné remeslá
    • Včelársky krúžok
    • Veterinár ONLINE
    • Volejbal
    • Zdravotná starostlivosť v chove malých hlodavcov
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete