• Krúžky

   • Krúžky


    • Agility
    • Anatómia 3D (1. - 2. ročník)
    • Angličtina hrou
    • Asanátorský krúžok
    • Bedmintonový krúžok
    • Canicross
    • Canisterapia v praxi 1 (1. ročník)
    • Canisterapia v praxi 2 (2. - 4. ročník)
    • Environmentálny krúžok
    • Etické správanie a komunikácia
    • Hipológia
    • Klub filmov a spoločenských hier
    • Mladý redaktor
    • My študenti
    • Poď sa zdokonaliť v angličtine
    • Športové hry
    • Včelársky krúžok
    • Veterinár on-line
    • Volejbalový krúžok
    • Zdravotná starostlivosť v chove hlodavcov
    • Zmaturuj z biológie
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete