• Comenius

     • Prípravná návšteva v Turecku

     •  

      COMENIUS – prípravná návšteva

      Naša škola neustále hľadá metódy a formy ako inovovať vyučovací proces a zatraktívniť ho tak, aby žiaci boli jeho najaktívnejšou súčasťou.

      Jednou z foriem je možnosť poskytnúť žiakom priestor kde by si overili  nielen svoje všeobecné, odborné a praktické znalosti ale aj schopnosť komunikovať v cudzom jazyku  v reálnej situácii v zahraničí. Takýto priestor pre študentov stredných škôl poskytuje práca na medzinárodných projektoch v rámci Programu celoživotného vzdelávania – Comenius.

      V októbri minulého roku nás oslovila škola Yenibosna Lisesi z Istanbulu a ponúkla nám partnerstvo v projekte „ WOW- Women of the World, Wonders of the World“. Keďže nás téma zaujala, rozhodli sme sa akceptovať ich pozvanie na prípravnú návštevu v Istanbule v dňoch 23.1.2012 – 27.1.2012.

      Nakoľko pracovný jazyk je anglický, za našu školu sa prípravnej návštevy zúčastnila Ing. Anna Marcaníková-učiteľka Aj.

      Turecká škola ako koordinátor projektu oslovila viacero škôl a okrem Slovenska  záujem prejavili  dve školy z Nemecka,  škola z Talianska, Grécka, Malty, Španielska a Poľska.

      Takže zástupcovia z 9-tich  krajín a 10-tich škôl usilovne pracovali na vyplnení prihlášky v zmysle pokynov pre účasť na medzinárodných projektoch.

      Pracovná atmosféra bola veľmi živá, produktívna a jej výsledkom je prihláška ktorá obsahuje ciele, stratégie, výstupy,zodpovednosti, časový plán prác, aktivít a mobilít na obdobie od 1.8.2012 do 31.7.2014.

      Na záver pracovného pobytu sa celý  „Comenius team“ zúčastnil na okružnej plavbe po Bospore kde sme obdivovali krásy obidvoch častí Istanbulu.

      Do 21.2.2012 pošleme prihlášku „ Comenius-školské partnerstvá“ našej Národnej agentúre a už nám nezostáva nič iné len dúfať že bude schválená a že v septembri sa s nadšením pustíme do práce na našom „WOW“ projekte.

         

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete