• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Elektronický evidenčný list žiaka pre školský rok 2024/2025

   Vážení rodičia,

   práve vypĺňate "evidenčný list" Vášho dieťaťa do našej školy. Údaje, ktoré vyplníte, poslúžia pre evidenciu. Prosíme o dodržiavanie všetkých diakritických znamienok. Osobné údaje musia súhlasiť s rodným listom dieťaťa.

   Pokyny k vyplňovaniu:

   - V evidenčnom liste je potrebné vyplniť všetky polia.

   - Vyberte z ponuky odbor- zameranie, na ktorý ste prijatý.

   - V odboroch 4336 M - veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 4339 M - veterinárny asistent pre bezpečnosť potravín  vyberáte iba jeden cudzí jazyk ANJ alebo NEJ. Z tohto jazyka budete aj maturovať.

   - V odbore 4338 M - veterinárny asistent pre ambulancie vyberáte ako prvý CZJ ANJ alebo NEJ a ako druhý CZJ ANJ, NEJ(Ak si vyberiete ako 1.CZJ anglický, tak si môžete zvoliť ako druhý CZJ nemecký jazyk,  ak si vyberiete ako 1.CZJ nemecký, tak si môžete zvoliť ako druhý CZJ anglický jazyk)

   - Formulár prihlášky odosielajte len elektronicky, nie je potrebné ho podpísať.

   V prípade otázok kontaktujte zástupkyne na jarmila.d@centrum.sk danielasi@centrum.sk

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

      


  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete