• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Elektronický evidenčný list žiaka pre školský rok 2020/2021

  Vážení rodičia,

  práve vypĺňate "evidenčný list" Vášho dieťaťa do našej školy. Údaje, ktoré vyplníte, poslúžia pre evidenciu. Prosíme o dodržiavanie všetkých diakritických znamienok. Osobné údaje musia súhlasiť s rodným listom dieťaťa.

  Pokyny k vyplňovaniu:

  - V evidenčnom liste je potrebné vyplniť všetky polia.

  - Vyberte z ponuky odbor- zameranie, na ktorý ste prijatý.

  - V odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena vyberáte iba jeden cudzí jazyk ANJ alebo NEJ. Z tohto jazyka budete aj maturovať.

  - V odbore veterinárny asistent pre ambulancie vyberáte ako prvý CZJ ANJ alebo NEJ a ako druhý CZJ ANJ, NEJ, RUJ(Ak si vyberiete ako 1.CZJ anglický , tak si môžete zvoliť ako druhý CZJ nemecký alebo ruský jazyk,  ak si vyberiete ako 1.CZJ nemecký, tak si môžete zvoliť ako druhý CZJ anglický alebo ruský jazyk)

  - Formulár prihlášky odosielajte len elektronicky, nie je potrebné ho podpísať.

  V prípade otázok kontaktujte zástupkyne na jarmila.d@centrum.sk danielasi@centrum.sk

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • 055/68 55 347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete