• Novinky

      • Predvianočná atmosféra

       21. 12. 2023

       Po roku sa žiaci a učitelia  Strednej odbornej skoly veterinárnej znovu stretli pri vianočných trhoch v dobrej nálade. Predvianočnú atmosféru si spríjemnili vianočnými vinšami a koledami.

       Prajeme všetkým, nech tu dobrú náladu a lásku v srdci prinesú do vašich domovov.

       Krásne Vianoce

      • „Sme súťaživí, sme olympijskí...“

       21. 12. 2023

       V minulých týždňoch prebehli  na našej škole interné kolá olympiád:  ľudských práv, kritického myslenia a aj slovenského jazyka a literatúry,  a to formou vedomostného testovania. Naši žiaci si tu mohli overiť svoje zručnosti z humanitných predmetov a  z rôznych oblastí spoločenského života.

       Olympiáda ľudských práv

       Potešiteľný je fakt, že žiaci si súťaživou formou mohli porovnať svoje znalosti a uvedomiť si  silu a hodnotu ľudských práv, ktoré ako neodňateľné základné oprávnenia chránia človeka pred útlakom a násilím.

       Najlepšími jednotlivcami podľa počtu bodov, získaných vo vedomostnom teste,  boli:

       1. miesto: Slavomír Jaroščák - III. C,

       2. miesto: Nina Tíziková - III. B,

       3. miesto: Anna Doliňáková - I. B.

        

       Olympiáda v kritickom myslení

       So systematickou zvedavosťou a otvorenou mysľou žiaci 3.A vstúpili do boja s kritickým myslením. Vďaka obrovskému množstvu informácií, ktorými sme dennodenne bombardovaní – a všadeprítomnosti falošných správ – je schopnosť kriticky myslieť a hodnotiť dôveryhodnosť zdroja dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

       Na výsledky, akí sme kritickí ešte čakáme...

        

       Olympiáda zo  slovenského jazyka a literatúry

        zúčastnili sa jej prvýkrát najmladší a najstarší  a výsledky sú nasledovné:

       1.ročník                                                   

       1. miesto Diana Dlugošová

       2. miesto Timea Nemešová

       3. miesto Matúš Pallo

        

       4. ročník

       1. miesto Sandra Rybková

       2. miesto Kristína Gorcovská

       3. miesto Pavol Nedoroščík

      • 2. B potešili akciou - Koľko lásky sa zmestí do jednej škatule

       20. 12. 2023

       Vianoce sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista. Počas tých najkrajších sviatkov sú ľudia k sebe ohľaduplnejší, milší a dobrosrdečnejší.

       A práve v tomto predvianočnom čase kolektív 2.B triedy spolu s ich triednou učiteľkou Mgr. Martinou Bodnárovou vyčarili úsmev na tvárach ľudí z neziskovej organizácie LUX a matke dvoch dospelých detí. Spoločne nachystali škatule s vianočným motívom, ktoré naplnili rôznymi sladkými dobrotami, hygienickými potrebami, teplými ponožkami, rukavicami, čajmi a voňavými sviečkami. Všetci sa zomkli pre úžasnú vec, a to pomôcť nezištne a prejaviť tak empatiu voči iným.

       Za ich ochotu im patrí veľké ďakujem a nech úsmevy obdarených ich ešte dlho hrejú pri srdiečkach.

      • Skúšky pre intervencie a aktivity za účasti psa.

       18. 12. 2023

       Vet Canis Team o.z. so sídlom na SOŠ veterinárna Košice - Barca 

       dňa 1-2.12.2023 zorganizovalo v poradí ďalšie skúšky pre intervencie a aktivity za účasti psa ( canisterapeutické skúšky ), ktorých sa zúčastnilo 10 tímov psovod a pes. Skúšku úspešne ukončilo 9 tímov a 1 tím má možnosť skúšku opakovať v opravnom termíne. Skúšky sa zúčastnili aj 3 naše študentky so svojimi psami a to Miroslava Vargová so sučkou bavorského farbiara zo 4.B triedy, Beáta Sedláková a jej sučka kríženec Bekky zo 4.B triedy a Katarína Kollárová so sučkou sibírskeho huskyho z 3.B triedy. Dievčatám ďakujeme za účasť, blahoželáme im a prajeme všetko dobré pri výkone intervencií.

       Skúšku naši účastníci musia absolvovať 2 dni. Prvý deň absolvujú teoretické prednášky a praktické cvičenia v trvaní 4 hodín. Druhý deň účastníci skúšok absolvujú samotné preskúšanie. Skúška sa skladá zo 4 časti a to 1. Základná poslušnosť. 2. Špeciálne cviky. 3. Polohovanie. 4. Vlastná práca. V každej časti skúšky musia získať minimálne 70%, aby skúške vyhoveli. V 4 časti vlastná práca nám psovodi odovzdajú vypracovaný projekt na vybranú diagnózu, pre ktorú si musia pripraviť cvičenie, kde pes bude v pasívnej aj v aktívnej fáze. Sledujeme komunikáciu psovoda s figurantom, jeho schopnosti viesť cvičenie, ovládateľnosť psa, pripravené pomôcky, samotné cvičenie a samozrejme správanie sa a ochotu spolupracovať psa s jeho psovodom a figurantom.

       Absolventi skúšok s výsledkom vyhovel skúške získajú osvedčenie o absolvovaní skúšok, protokol o skúške s počtom bodov a slovným hodnotením v každej časti a disciplíne a služobný preukaz.

       Ešte raz za naše občianske združenie chcem veľmi pekne poďakovať figurantom - našim študentom SOŠ veterinárna Barca a študentom UVLaF v Košiciach sa pomoc pri jednotlivých disciplínach a príprave.

       Veľké ďakujem patrí aj študentke UVLaF v Košiciach slečne Márii Bérešovej za nádherné fotky .

       Našim novým 9 tímom - 3x plemeno labrador retriever, 1x plemeno nemecký ovčiak, 1x border kólia, 1x bavorský farbiar, 1x kavalier king charles spaniel a 2x krížence ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v rámci intervencií a aktivít za účasti psa. 

       Vet Canis Team o.z.

       Ing. Rastislav Mirgus a MVDr. Lucia Hájniková

      • Ideme hrať ping poooong

       15. 12. 2023

       Dňa 13.12.2023 sa na pôde našej školy SOŠ veterinárna organizovalo športové podujatie pod názvom "Ideme hrať ping poooong" Podujatia sa zúčastnilo 16 žiakov (10 dievčat, 6 chlapcov).

        

       Kategória dievčat:

       1. miesto Lea Golembiovská

       2. miesto Vladimíra Luptáková

       3. miesto Lucia Konfalová

        

       Kategória chlapcov:

       1. miesto Samuel Olejár

       2. miesto Matej Martiček

       3. miesto Marek Cerva

      • Projekt Voda nad Zlato

       15. 12. 2023

       My žiaci 3.A „skupina exotov“ sme spoločne napísali projekt do súťaže zameranej na ochranu životného prostredia Voda nad zlato. Do súťaže sa zapojilo 21 stredných škôl z Košického kraja. Do užšieho výberu sa dostalo 6 škôl. Finále súťaže sa konalo 13.12.2023 v priestoroch Východoslovenského múzea. Náš projekt s názvom Pomôžme včelám, zachráňme ekosystém, získal 3. miesto a 400 eur na obnovu včelnice pre našu školu.

      • Lámanie predsudkov o šikanovaní

       13. 12. 2023

       V pondelok, 11.12.2023 sme na našej škole privítali hercov i nehercov – našich rovesníkov, z Divadla Fórum. Bola to jedna z umeleckých prezentácií projektov vytvorených na Jesennej škole Nadácie Milana Šimečku v Smižanoch, ktorej sa aktívne zúčastnili žiačky Mária Nagyová (II. A) a Barbora Grešaková (III.A).

       Nosnou témou Divadla bolo pracovanie s vlastnými predsudkami hercov i publika tak, aby vzájomnou interakciou, rozhovorom aktérov a priamou účasťou vo vymenených rolách na predstavení si zúčastnení vedeli odskúšať reakciu na rozmanité prejavy šikanovania a vedeli tak reagovať na jej skrytú podobu v spoločnosti a odmietli rozširovať nenávisť.

       Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) je nezisková organizácia, ktorej cieľom je iniciovať a podporovať aktivity na podporu rozvoja demokracie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti najmä u mladej generácie

      • Víťazka v speve

       11. 12. 2023

       Tešíme sa z úspechu našej šikovnej žiačky Laury Ištokovej, ktorá  získala dňa 8.12.2023 v krajskom kole              1. miesto v speve v súťaži Ruské slovo na tému: Svet profesií.

       Laure srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

      • 34. ročník Olympiády v nemeckom jazyku

       4. 12. 2023

       Dňa 22.11. 2023 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Súťaže sa zúčastnilo 7 žiačok.

       Víťazkami kategórie 2D sa stali tieto žiačky:
       1. miesto – Bianca Bačovčinová - III.C trieda
       2. miesto – Michaela Barnová - II.C
       3. miesto – Ivana Semanová -
       III.C

       Do okresného kola postupujú žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

       Súťaž zorganizovali Ing. Pentráková a PhDr. Džupinová, ktoré zabezpečili aj vecné odmeny pre víťazov a zúčastnených žiakov.
       Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa konalo 4.12.2023 za účasti pani riaditeľky MVDr. Márie Ivanovej. Víťazkám blahoželáme  a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

       4. 12. 2023

       Dňa 15.11.2023 sa na Strednej odbornej škole veterinárnej súťažilo. Konalo sa školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde si sily v písomnom teste v kategórii 2D zmeralo 15 žiakov, ktorí o výzvu popasovať sa s testom z angličtiny (ktorý zahŕňal anglickú gramatiku, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a slovnú zásobu) prejavili záujem.
       V druhej časti súťaže 22.11.2023 sa pri krátkom opise obrázka a rozhovore (role-play) s učiteľkami porozprávali po anglicky v Aule našej školy. Do okresného kola postúpila Kristína Píššová zo IV.A triedy.
       V kategórii 2C2 do krajského kola máme zastúpenie druhýkrát v histórii školy. Je ňou rodená Slovenka žijúca päť rokov v Anglicku Kristína Gonšorová, žiačka I.C triedy. Cieľom súťaže bolo povzbudenie žiakov k spoznávaniu a komunikácii v anglickom jazyku.
       Víťazmi kategórie 2D sa stali tieto žiačky:
       1. miesto – Kristína Píššová – IV.A
       2. miesto – Kobezdová Slávka – II.A
       3. miesto – Harviľaková Daniela II.C; Hricková Lucia II.B

       Súťaž zorganizovali Mgr. Martina Benková. Mgr. Ľudmila Tkáčová, Mgr. Michaela Grajcarová a Mgr. Adriana Luptáková, ktoré zabezpečili aj vecné odmeny pre víťazov a zúčastnených žiakov.
       Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa konalo 28.11.2023 za účasti pani riaditeľky MVDr. Márie Ivanovej. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Exkurzné vyučovanie - Viedeň-Bratislava

       4. 12. 2023

       V dňoch 30.11-1.12.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzného vyučovania vo Viedni a v Bratislave pod vedením Mgr. Bodnárovej a PhDr. Džupinovej.

       30.11.2023 sa naša exkurzia začala v Dome mora (Haus des Meeres), kde si mohli naši žiaci pozrieť exotiku v srdci Viedne v unikátnej desaťposchodovej budove. Okrem vodných živočíchov sme tu mohli uvidieť aj teráriá s  pavúkmi, hadmi a inými plazmi vrátane krokodílov. Všetky zvieratá neboli zatvorené, stretli sme tu voľne lietajúce papagáje či pobehujúce opičky.

       Následne sme sa vybrali smerom do historického centra, prešli sme okolo jedného z najväčších palácových komplexov na svete – okolo Hofburgu (dnes je jeho časť sídlom rakúskeho spolkového prezidenta). Kráčali sme nádherne vianočne vyzdobenými uličkami až k Dómu sv. Štefana (najväčšej katedrále vo Viedni).

       Ďalšou zastávkou bolo prírodovedné múzeum (Naturhistorisches Museum). Pod jednou strechou múzea, sme získali fascinujúci prehľad o dejinách Zeme od hmyzu cez drahokamy a minerály až po vtákojaštery.

       Poslednou zastávkou boli najznámejšie a najväčšie viedenské vianočné trhy. Oficiálne jeden z najpozoruhodnejších vianočných trhov v Európe.

       Druhý deň sme strávili v našom hlavnom meste - v Bratislave.  Prešli sme sa k Bratislavskému hradu, odkiaľ sme mali pekný výhľad na mesto, cestou z hradu  sme  sa prešli uličkami k Michalskej bráne, poprechádzali sa po bratislavských vianočných trhoch a navštívili sme v centre mesta Primaciálny palác, ktorého prehliadka nás veľmi zaujala. Na záver našej exkurzie sme navštívili Dóm sv. Martina (najvýznamnejší a najväčší kostol v Bratislave, bývalý korunovačný chrám).

       Ďakujeme všetkým študentom za krásne chvíle plné dobrej nálady a úsmevov.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2

     040 17 Košice
     Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete