• Novinky

      • Canisterapeutické skúšky

       25. 7. 2023

       Hľadáme nové canisterapeutické tímy, ktoré majú záujem pomáhať chorým, ale aj zdravým.

       Vet Canis Team je občianske združenie zaoberajúce sa praktickým výkonom canisterapie za pomoci terapeutických tímov v domovoch sociálnych služieb, špeciálnych školách, nemocničných zariadeniach, materských škôlkach, školách a podobne.

       Naše občianske združenie zabezpečuje:

       - Základný a pokročilý výcvik psov a ich majiteľov, a prípravu na canisterapiu.

       - Výcvik a preskúšanie canisterapeutických tímov.

       - Prednášky a odborné semináre na tému výcvik a canisterapia.

       Občianske združenie Vet Canis Team o.z.

       Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca

       organizuje dňa 24. a 25.8.2023 skúšky pre intervencie a aktivity za účasti psa ( canisterapeutické skúšky ).

       Čím viac tímov, tým viac pomoci môžeme poskytnúť všade kde to potrebujú.

      • Kvalifikačná expedícia bronzových ,,dofákov" bola úspešná

       3. 7. 2023

       Dňa 22.6 - 23.6.2023 žiaci Eva Roháčová, Laura Ištoková, Vanesa Majirská a Šimon Trnovský absolvovali kvalifikačnú expedíciu projektu DofE pod vedením Mgr. Adriany Luptákovej a Mgr. Janka Repiského. Cesta viedla od Duklianského priesmyku až po mesto Svidník cez medzinárodnú diaľkovú turistickú trasu Cesta Hrdinov SNP, pričom dĺžka trasy bola približne 34 km. V polovici cesty našli útulňu, kde si uvarili jedlo a prenocovali. Dokázali sa samostatne orientovať v neznámom prostredí, komunikovať a hľadať možné riešenia. Počas expedície narazili na neočakávane situácie ako zmeny počasia, terénu a taktiež únavu. Na druhý deň došli úspešne do cieľa cesty. Kvalifikačná expedícia nebola pre nich ľahká. Každý si musel siahnuť na dno svojich síl, nezradiť kamaráta, niesť ťažký ruksak a kráčať 6 hodín peši. Ich úsilie, snaha a zvádzanie vnútorného boja v sebe samom bude kvalifikovaná a následne ohodnotená.

      • Návšteva ZOO Nyíregyháza

       3. 7. 2023

       Dňa 29.6.2023 sme po trojročnej prestávke navštívili ZOO v Nyíregyháze, zúčastnili sa žiaci tried tretieho ročníka, počasie nám vyšlo na jednotku. Novinkou bolo budovanie nového obrovského pavilónu, ktorý sa bude volat India, v ktorom bude druhové zastúpenie zvierat žijúcich v tejto krajine. Veľmi pekné a zábavné bolo vystúpenie uškatcov aj s ukážkami manipulácie s cieľom uľahčenia veterinárnej prehliadky pre veterinára. Všetko prebieha hravou a zvieratám príjemnou formou. Dúfajme, že o rok pôjdeme opäť.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2

     040 17 Košice
     Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete