• Plánované školské akcie

     • Prehľad akcií

     •  

      Plánované školské podujatia v šk. roku 2019/2020

      Mesiac

      Názov podujatia

      Organizuje

      September

      Európsky deň jazykov

      Mgr. Blišková

      Mgr. Tkáčová

      Mosty bez bariér, Pribeník

      MVDr. Morvayová

      Mgr. Füzyová

      Život v noci, ruja vysokej zveri, ZOO Košice, 3. ročníky

      MVDr. Simko

      MVDr. Pačaj

      Noc netopierov Jasov, výber študentov

      MVDr. Morvayová

      Odborná prax v Českej republike, výber študentov

      MVDr. Ivanová

      9.9.-15.9.

      Európsky týždeň odborných zručností

       

      Mgr. Riemerová

      Mgr. Blišková

      Mgr. Tkáčová

       

      28. 9.

      Jesenné halové preteky, jazdecký areál UVLF

      MVDr. Hájniková

      Október

       

      Akvatera – Expo Center Trenčín, výber žiakov

      MVDr. Morvayová

      28. 10.

      Veterinárny deň, výstava drobnochovu, zháňanie sponzorov, pomocné práce

      MVDr. Kuspan

      MVDr. Izáková

      Ing. Zlatošová

      MVDr. Bodišová

      21. -   24. 10

      „Pohár ústředního ředitele SVS“, 4 žiaci

      MVDr. Morvayová

      Ing. Kolivošková

      28. 10.

      Deň zdravého životného štýlu

      Mgr. Blišková

      Mgr. Gajdošová

       

      Správna voľba povolania, výber študentov

      Ing. Zlatošová

      21.- 26. 10

      Musíme si pomáhať – „Týždeň ľudských práv“.

      Mgr. Riemerová

      Halloween party

      Mgr. Blišková

      Mgr. Gajdošová

      MVDr. Bodišová

      MVDr. Hájniková

      Ing. Mirgus

       

      Návšteva trhu zvierat v Onóde

      MVDr. Simko

      MVDr. Pačaj

      12. 10.

      Špeciálna klubová výstava psov

      Ing. Mirgus

      27. 10.

      Medzinárodná výstava psov Bratislava

      Ing. Mirgus

      11. 10.

      Stužková slávnosť IV. A

      MVDr. Morvayová

       

      November

      Poľovná kynológia,UVLF Košice, výber študentov

      Ing. Mirgus

      Kultúrne dopoludnie

      Mgr. Riemerová

      Poľovnícka výstava

      MVDr. Izáková

      MVDr. Kuspán

      Olympiáda v ANJ – šk. kolo

      Mgr. Tkáčová

      Olympiáda v NEJ – šk. kolo

      Mgr. Chybová

      Návšteva východosl. múzea – Slovensko v stredoveku, život našich predkov

      Ing. Madej

      Stáž Erazmus Španielsko

      MVDr. Ivanová

      ProEduco, prezentácia SŠ, výber študentov

      Ing. Zlatošová

       

      Vyrezávanie tekvíc

      Mgr. Gajdošová

      Mgr. Blišková

      Agility ukážky, kyn. klub Darco Košiced

      Ing. Mirgus

      Poľovná kynológia,UVLF Košice, výber študentov

      Ing. Mirgus

      9. 11.

      Stužková slávnosť IV. B

      Mgr. Füzyová

      20. 11.

      Stužková slávnosť IV. C

      RNDr. Miňová

      December

      Vianočná akadémia

      Mgr. Blišková

      6. 12.

      Prijatie do cechu veterinárov + Mikuláš

      Mgr. Blišková

      5. 12.

      Olympiáda ľudských práv - šk. kolo

      Mgr. Riemerová

      17. 12

      .

       

      Kreatívne Vianoce

      Mgr. Blišková

      Mgr. Gajdošová

      Ing. Mirgus

      Ing. Madej

      18. 12.

      Vianočný volejbalový turnaj

      PaeDr. Erik Švec

      Mgr. Repiský

      Január

      30. 1.

      Ples veterinárov

       

      Mgr. Riemerová

       

      Školský turnaj v bedmintone

      Mgr. Repiský

      PaeDr.Švec

      29. 1.

      Deň otvorených dverí

      Ing. Mirgus

      MVDr. Kuspan

      MVDr. Hájniková

      MVDr. Bodišová

       

      Deň otvorených dverí UVLF – výber žiakov

      Ing. Mirgus

      Február

       

       

       

       

       

       

       

       

      Volejbalový turnaj

      PaeDr. Švec

      6. 12.

      Hviezdoslavov Kubín – šk. kolo

      Mgr. Riemerová

      Mgr. Bodnárová

      5. 12.

      Divadelné predstavenie  v ŠD Košice

      Mgr. Riemerová

       

      LVVK – školské lyžiarske preteky

      Mgr. Repiský

      PaeDr. Švec

      18. 12.

      Školské kolo SOČ, výber študentov

      MVDr. Kuspan

      Január

      30. 1.

      Valentínska kvapka krvi, výber študentov

      MVDr. Pačaj

       

      Deň masiek

      Mgr. Gajdošová

      29. 1.

      Kultúrne dopoludnie

      Mgr. Riemerová

      Marec

      Karaoke party v aule školy

      Mgr. Blišková

      Február

       

       

       

       

       

       

       

      Apríl

       

      Burza kníh

      Mgr. Riemerová

      Mgr.Bodnárová

      Floorbalový turnaj tried

       

      PaeDr. Švec

      Mgr. Repiský

      Deň Zeme, výber študentov

      Mgr. Füzyová

      Deň narcisov, výber študentov

      MVDr. Pačaj

      Slovenský voltížny pohár

      MVDr. Hájniková

      Agility ukážky KK Darco Košice

      MVDr. Mirgus

      Stáž Erasmus, Česká republika

      MVDr. Ivanová

      Ukážky a nácvik poľovnej kynológie v revíri Skároš

      Ing. Mirgus

      Máj

      Majáles

      Mgr. Gajdošová

      Stáž Erasmus, Kréta

      MVDr. Ivanová

      Apríl

      Jún

      Rozlúčka so štvrtákmi

      Mgr. Riemerová

      Medzinárodná výstava psov, Lučenec

      Ing.. Mirgus

      Ukážky chovu a výcviku zvierat na ZŠ Košice

      Ing. Mirgus

      Olympijský deň športu

      PaeDr. Švec

      Mgr. Repiský

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete