• Učitelia

    • MVDr. Jana Benková
    • MVDr. Jana BenkováSprávkyňa fondu učebníc
     Triedna učiteľka: III.B
    • MVDr. Oľga Bodišová
    • MVDr. Oľga BodišováUčiteľka
    • Mgr. Martina Bodnárová
    • Mgr. Martina BodnárováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Mgr. Helena Bolješíková
    • Mgr. Helena BolješíkováUčiteľka
    • PhDr. Jarmila Džupinová
    • PhDr. Jarmila DžupinováZástupkyňa riaditeľa
    • Mgr. Zuzana Füzyová
    • Mgr. Zuzana FüzyováTriedna učiteľka
    • MVDr. Lucia Hájniková
    • MVDr. Lucia HájnikováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: II.C
    • MVDr. Mária Ivanová
    • MVDr. Mária IvanováRiaditeľka
    • MVDr. Beatrica Izáková
    • MVDr. Beatrica IzákováKoordinátorka prevencie
    • MVDr. Vlastimil Kuspan
    • MVDr. Vlastimil KuspanUčiteľ
     Triedny učiteľ: III.A
    • Mgr. Adriana Luptáková
    • Mgr. Adriana LuptákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
    • Ing. Juraj Madej, PhD.
    • Ing. Juraj Madej, PhD.Učiteľ
    • RNDr. Jana Miňová
    • RNDr. Jana MiňováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: IV.C
    • Ing. Rastislav Mirgus
    • Ing. Rastislav MirgusTriedny učiteľ
     Triedny učiteľ: III.C
    • MVDr. Helena Morvayová, PhD.
    • MVDr. Helena Morvayová, PhD.Triedna učiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
    • MVDr. Ladislav Pačaj
    • MVDr. Ladislav PačajUčiteľ
    • Mgr. Ján Repiský
    • Mgr. Ján RepiskýUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.B
    • Mgr. Jana Riemerová
    • Mgr. Jana RiemerováTriedna učiteľka
     Triedna učiteľka: I.C
    • Ing. Daniela Šimkovičová
    • Ing. Daniela ŠimkovičováZástupkyňa riaditeľa
    • PaedDr. Erik Švec
    • PaedDr. Erik ŠvecUčiteľ
     Triedny učiteľ: IV.B
    • Mgr. Ľudmila Tkáčová
    • Mgr. Ľudmila TkáčováUčiteľka
    • MVDr. Peter Zachar, PhD.
    • MVDr. Peter Zachar, PhD.Učiteľ
    • Ing. Milada Zlatošová
    • Ing. Milada ZlatošováVýchovná poradkyňa
    • Mgr. Martina Benková
    • Mgr. Martina BenkováUčiteľka
    • Ing. Miloslava Bindasová
    • Ing. Miloslava BindasováIná nepedagogická zamestnankyňa
    • Mgr. Dominika Blišková
    • Mgr. Dominika BliškováTriedna učiteľka
    • Hedviga Borzová
    • Hedviga BorzováUpratovačka
    • Jozef Gabzdil
    • Jozef GabzdilÚdržbár
    • Mgr. Slavka Gajdošová
    • Mgr. Slavka GajdošováUčiteľka
    • Mgr. Michaela Grajcarová
    • Mgr. Michaela GrajcarováUčiteľka
    • Mária Grofová
    • Mária GrofováUpratovačka
    • MVDr. Milan Harvan
    • MVDr. Milan HarvanUčiteľ
    • Beáta Házerová
    • Beáta HázerováUpratovačka
    • Mgr. Tatiana Chudá
    • Mgr. Tatiana ChudáUčiteľka
    • Mgr. Silvia Illés
    • Mgr. Silvia IllésŠkolský psychológ
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete