• Vet Canis Team o.z. - canisterapeutické združenie

     • Intervencie a aktivity s asistenciou psov

     • 18.12.2020 11:18
     • Intervencie a aktivity s asistenciou psov
     • Tak, ako v mnohých iných štátoch, aj na Slovensku sa rozvíja odbor zvaný zooterapia, vo svete známy pod názvom Animal Assisted Therapy /liečba pomocou zvierat/. Podľa  využitia rôznych živočíšnych druhov /psy, kone, mačky, králiky, morčatá atď./ má zooterapia možnosť rozsiahleho uplatnenia a od toho sa odvíja mnoho foriem a metód vznikajúcich v tomto odbore. Jednou z oblastí zooterapie, ktorá v posledných rokoch zaznamenala značný rozvoj,  je práve canisterapia inak povedané intervencie a aktivity s asistenciou psov.

      Asistencia psa  je jednou zo zložiek animoterapie a jedná sa o podpornú metódu ucelenej rehabilitácie, kedy dochádza k pozitívnemu až liečebnému kontaktu psa s človekom, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii.

      Prispieva k rozvoju hrubej a jemnej motoriky, podnecuje verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, rozvoj orientácie v priestore, nácvik koncentrácie, rozvíja sociálne cítenie, poznávanie a citovú zložku.

      Pôsobí tiež v rovine rozvoja motoriky s atribútom rehabilitačnej práce, v polohovaní a v relaxácii. Na druhej strane ale tam, kde je to potrebné, psi podnecujú ku hre a k pohybu. Zároveň majú veľký vplyv na psychiku a prispievajú k duševnej rovnováhe.

      Asistenciu psa je možné využiť pri telesne postihnutých, mentálne postihnutých ale i zdravých ľuďoch. Od dojčiat až po seniorov.

      Intervencie a aktivity s asistenciou psov  je možné spojiť aj s inými terapiami ako je napr. muzikoterapia, arteterapia či hiporehabilitácia a podobne.

      Veľmi dôležitou zložkou terapeutického tímu je psovod. Súhra psovoda a terapeutického psa je veľmi dôležitá. Doplňujú sa v pôsobení na klienta. Psovod nie je priamym aktívnym prvkom intervencie, zostáva v pozadí a minimálnymi povelmi a posunkami usmerňuje prácu psa počas intervencie. Ponecháva psovi voľné pôsobenie na priebeh terapie.

      Psovod usmerňuje psa len v nutných prípadoch, vedie psa, rieši nevhodné situácie v priebehu terapie a pomáha psychológovi pripraviť cvičenie pre daného klienta.

      Pes musí spĺňať určité predpoklady, ktoré ho predurčujú pre prácu s ľuďmi ako terapeutického psa. Nie je to len rasa (i keď niektorá sa javí v praxi vhodnejšia), veľkosť, vzhľad, dĺžka srsti, ale v prvom rade sú to jeho vlastnosti. Tie je potrebné v ňom nájsť, pestovať, rozvíjať, pravidelne preverovať.    

       

      Terapeutický pes musí mať veľmi dobrý vzťah k ľuďom, vysoký prah bolestivosti, nesmie reagovať negatívne na hluk, rôzne nepríjemné dotyky, ťahanie srsti atď. Musí byť pokojný, vyrovnaný a mať túto činnosť rád. Pes sa používa hlavne ako motivačný činiteľ.

       

      Psy pomáhajú ľuďom popasovať sa so zložitými situáciami moderného života a významnou mierou prispievajú k duševnému zdraviu a citovej vyrovnanosti. Pes môže pomôcť pri riešení dvoch pálčivých problémov psychicky chorých ľudí: potrebu lásku poskytovať a prijímať a túžbu byť pre niekoho nenahraditeľný.

      Psy vedia bezvýhradne milovať, a tak sa chorý necíti ohrozený, vníma citovo iba oddanosť svojho psa. Psy sa dobre  osvedčujú v starostlivosti o nepokojné a vo vývoji zaostávajúce deti. Tieto deti, viac než ostatné, potrebujú láskyplný telesný kontakt. Pes vie prejaviť oddanosť svojmu malému pánovi, ktorý cíti, že ho zviera miluje a začnú vzájomne komunikovať.

       Zvieratá majú aj ďalšiu výhodu “Rozumejú a zároveň nerozumejú ničomu“, t.j. nerozumejú žiadnym skrytým dôvodom v pozadí, nespájajú si utrpenie s prehrou, nekomentujú a neprerušujú, len počúvajú, a to oddane.

       

      Spravoval : Ing. Rastislav Mirgus,

                         SOŠ veterinárna Košice – Barca

                         Vet Canis Team o.z.

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete