• Vet Canis Team o.z. - canisterapeutické združenie

     • Intervencia a aktivity s asistenciou psov/ Canisterapia /

     • 18.12.2020 11:18
     • / Canisterapia /
     •  

      Stredná odborná škola veterinárna v Košiciach – Barci od roku 2015 ponúka našim študentom, ktorí študujú v odboroch  veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove psov a odbor  veterinárny asistent v ambulancii, ale aj študentom, ktorí študujú iné odbory aby v rámci krúžkovej činnosti s názvom canisterapia v praxi alebo  učebného predmetu animoterapia v praxi získavali cez zážitkové učenie u nás v škole teoretické ale aj praktické skúsenosti s výberom psa, jeho socializáciou, výchovou a výcvikom pre prácu a výkon intervencií.

         

      Zároveň sa študenti v rámci krúžkovej činnosti a predmetu animoterapia v praxi priamo podieľajú a pomáhajú ľuďom s rôznymi diagnózami v sociálnych zariadeniach ako je :

      1.Liečebno – výchovné sanatórium Košice – Barca,

      2.VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Barci,

      3.LUX n.o. Domov sociálnych služieb Vyšné Opátske,

      4.SZŠ pre žiakov s autizmom Košice,

      5.Detský domov Košice.

      Naši študenti sa učia, že je prirodzené pomáhať slabším ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc, lásku, objatie a porozumenie. 

       

         

      Od roku 2020 na škole funguje občianske združenie pod názvom Vet Canis Team, ktoré založili Ing. Rastislav Mirgus a MVDr. Lucia Hájniková . Občianske združenie ponúka v oblasti intervencie a aktivity s rôznymi zvieratami prednášky, praktické cvičenia a zároveň aj preskúšania psov a psovodov.

      Videa: 

      Česanie psa                         Hlavolam              Štipcovanie psa

       

      Naši študenti, ale aj široká verejnosť má možnosť získať certifikát canisterapeuta a canisterapeutického psa. Taktiež študenti, ktorí absolvujú 4 roky v krúžkovej činnosti canisterapia v praxi a zároveň absolvujú štúdium predmetu animoterapia získajú na konci štúdia certifikát canisterapeuta, s ktorým môžu samostatne vykonávať intervencie a aktivity za účasti psa.

          

      Je dôležité poznamenať, že čím viac nás bude ochotných pomáhať a vykonávať intervencie a aktivity so zvieratami, tým viac vieme klientom pomôcť a zlepšiť kvalitu ich života.

       

       

      Spravoval : Ing. Rastislav Mirgus,

                         SOŠ veterinárna Košice – Barca

                         Vet Canis Team o.z.

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete