• Novinky

     • !!! Novinka - canisterapeutická skúška !!!
      • !!! Novinka - canisterapeutická skúška !!!

       28. 4. 2022

       Dňa 10. a 11.06.2022 sa bude konať na SOŠ veterinárna, Košice - Barca v rámci občianskeho združenia Vet Canis Team o.z. skúška pre výkon intervencii s asistenciou psa / canisterapeutická skúška /.

       Zmyslom tejto skúšky je preveriť spôsobilosť tímu (pes + človek) pre výkon intervencií so psom a to preverenie vrodených povahových vlastností psa, pevnosti jeho nervov, usporiadanosti a ovládateľnosti psa, aj preverenie psovoda pre praktický výkon intervencií s asistenciou psa.

       Pes, ktorý úspešne absolvuje túto skúšku tak preukáže, že má vlohy byť nápomocný pri aktivitách so zvieratami AAA, vzdelávaní pomocou zvierat AAE, terapii so zvieratami AAT a krízovej intervencii AAC.

       Psovod so svojim psom získajú osvedčenie o absolvovaní skúšky a zároveň aj služobný preukaz pre výkon intervencií. Ponúkame individuálnu aj skupinovú prípravu psovoda a psa na samotnú skúšku pre výkon intervencií.

       Pre viac informácii nás kontaktujte správou na messenger, alebo emailom na vetcanisteam@gmail.com Zašleme Vám propozície, prihlášku aj skúšobný poriadok.

       Teší sa na Vás náš celý tím o.z. Vet Canis Team

      • krajské kolo 44. ročníka SOČ

       20. 4. 2022

       V piatok 1. apríla 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 44. ročníka SOČ dištančnou formou. Našu školu reprezentovalo sedem žiakov ( Kamila Gajová III.C trieda, Jana Kaščáková III.C trieda, Kristína Frgolcová IV.C trieda, Diana Pavličová IV.C trieda, Júlia Kuniaková IV.A trieda, Nikola Hanesová IV.A trieda a Tamara Tychaničová IV.C trieda ) v štyroch odboroch, v problematike voľného času, biológii, životného prostredia, zdravotníctva, farmakológie a pôdohospodárstva.

       Podľa hodnotení jednotlivých komisii všetky projekty boli na veľmi dobrej úrovní. Tie najlepšie projekty, ktoré  zodpovedali kritériám a hodnoteniu odborných komisií a umiestnili sa na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch postupujú do celoslovenského kola SOČ konaného 27.-29. apríla 2022 na SOŠ hoteliérstva, obchodu a služieb v Bardejove prezenčnou formou.

       Všetkým našim zúčastneným žiakom gratulujeme a zvlášť žiačke Tamare Tychaničovej, IV.C trieda, ktorá postupuje do celoslovenského kola.

       Ešte raz blahoželáme.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice, Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete