• Novinky

      • Výchovný koncert

       2. 12. 2018

       16. novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu VŠETKO JE VLASTNE INAK. Finalistka súťaže Československej superstar Paulína Ištvancová nám zaspievala a spolu so svojim otcom rozprávali o médiách – televízii, tlači a internete. Porozprávali nám zaujímavé príbehy zo života, o vplyve masmédií na náš život, aj o ich možných následkoch. Cieľom koncertu bolo, aby si žiaci uvedomili, že nie všetko, čo je odprezentované v médiách, musí byť aj pravdivé.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice 040 17 Košice Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete