• Novinky

      • Výchovný koncert

       2. 12. 2018

       16. novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu VŠETKO JE VLASTNE INAK. Finalistka súťaže Československej superstar Paulína Ištvancová nám zaspievala a spolu so svojim otcom rozprávali o médiách – televízii, tlači a internete. Porozprávali nám zaujímavé príbehy zo života, o vplyve masmédií na náš život, aj o ich možných následkoch. Cieľom koncertu bolo, aby si žiaci uvedomili, že nie všetko, čo je odprezentované v médiách, musí byť aj pravdivé.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • 055/68 55 347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete