• Novinky

     • INFO - KONIEC ŠK. ROKA 2019/2020
      • INFO - KONIEC ŠK. ROKA 2019/2020

       15. 6. 2020

       Milí študenti,

       v zmysle vyhlásenia ministra školstva , Branislava Gröhlinga, o znovuotvorení stredných škôl na báze dobrovoľnosti, odbor školstva odporúča nasledovné:

       Stredné školy pokračujú naďalej v dištančnej forme (online forme) vzdelávania.

       V prípade, ak  máte záujem prísť do školy za účelom vyzdvihnutia si osobných vecí alebo konzultácie s učiteľmi, je potrebné Váš záujem nahlásiť triednemu učiteľovi.

       Učebnice sa budú odovzdávať a vydávať v septembri.

       30. 6. 2020 by sa žiaci  mali zúčastniť odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR. 

       Riaditeľ školy odporúča prevzatie vysvedčení v septembri. Kto si chce prevziať vysvedčenie v reálnom čase, musí to nahlásiť triednemu učiteľovi do 22. 06. 2020.

       Školské stravovacie zariadenia a výdajne zostávajú naďalej zatvorené.

       Školské internáty zostávajú naďalej zatvorené.

        

       Vedenie školy

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice, Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete