• Novinky

     • Batmann búdky
      • Batmann búdky

       7. 7. 2021

       Žiaci SOŠ veterinárnej v Barci koncom júna v spolupráci s Obecným úradom v Barci nainštalovali v miestnom parku päť nových obydlí  pre zákonom chránené netopiere. Urobili tak v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Tento projekt je dlhodobého charakteru. Po samotnom osadení búdok budeme pozorovať kedy budú búdky osídlené a či časom pribudnú v nich mláďatá.

       Netopiere, ktorých sa mnohí ľudia neopodstatnene boja a majú pred nimi rešpekt, sú veľmi plaché a mierumilovné zvieratá, ktoré sa živia hmyzom a tým zabraňujú jeho premnoženiu. Vynikajú aj niektorými mimoriadnymi schopnosťami, v priestore sa orientujú echolokáciou. Echolokácia je založená na vysielaní vysokofrekvenčných zvukov v pravidelných intervaloch, pričom počúvajú ich ozvenu odrážajúcu sa od okolitých predmetov. Takto dokážu určiť polohu aj vzdialenosť. Ľudia tento princíp využívajú pri radaroch.

       V rámci dlhodobého pozorovania netopierov sme študovali a budeme študovať životný rytmus zvierat, ich správanie a niektoré ochorenia, hlavne besnotu a výskyt ektoparazitov. V okrese Košice bolo podľa doteraz dostupných informácií odobraných 150 vzoriek krvi. Besnota sa nepotvrdila ani v jednom prípade. Z ektoparazitov bol potvrdený len výskyt kliešťov.

       V pozorovaní netopierov budeme pokračovať po prázdninách. Veríme, že cez prázdniny sa netopiere do búdok nasťahujú a zabývajú sa.

       V mene žiakov SOŠ veterinárnej ďakujeme pánovi starostovi Františkovi Krištofovi a zamestnancom obecného úradu, ktorí nám umožnili nainštalovanie búdok a pomohli nám so samotnou inštaláciou.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • 055/68 55 347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete