• Novinky

      • Mladý ekofarmár - Súťaž o mlieku

       24. 5. 2022

       V dňoch 10 - 12. mája 2022 sa uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku s medzinárodnou účasťou žiakov ( Šabac, Srbsko ) na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, kde úspešne reprezentovali našu školu žiaci 3. ročníka v zložení Sára  Fischerová, Sára Jessica Brand a Peter Kuľanda, ktorý sa umiestnil na peknom 15. mieste z celkovo 32 súťažiacich.

       Cieľom súťaže je zvyšovanie odborno - praktických zručnosti žiakov stredných škôl z rôznych oblastí agrosektora pre komplexný rozvoj poznatkov súťažiacich - budúcich mladých farmárov. Súťažilo sa v 5. častiach - vedomostný test, praktické dojenie, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, hodnotenie kvality mlieka - degustačné skúšky a rastlinná výroba - krmovinárstvo.

       Gratulujeme k úspešnej reprezentácii školy.

      • Exkurzné vyučovanie v UVP Košice - Haniska

       11. 5. 2022

       Dňa 28.4.2022 žiaci 1.C triedy v rámci predmetu Výchova a výcvik zvierat absolvovali s učiteľom Ing. Rastislavom Mirgusom exkurzné vyučovanie v útulku pre opustené zvieratá UVP Košice - Haniska. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s podmienkami života psov v útulku a získať vedomosti o význame odchytu zabehnutých, túlavých a opustených psov, zabezpečenie zvieraťa po odchyte a jeho transport, ošetrenie a veterinárne úkony u odchytených zvierat, karanténna stanica, socializácia odchytených zvierat, dočasná opatera, adopcia zvierat a vysvetlili sme si aj pojem týraný pes. Samozrejme sme nezabudli ani na psíkov v tomto zariadení a žiaci z vlastnej iniciatívy podporili útulok nákupom, alebo priniesli z domu vrecia s granulami, cestoviny, psie konzervy, pamlsky, hračky, obojky, vôdzky a teplé deky. V areáli útulku mali žiaci možnosť prechádzky so psami a tak získať nové skúsenosti a praktické zručnosti vedenia psa na vôdzke, manipulácie so psom, všímali si ich jednotlivé prvky správania sa a kontaktovania sa mimo ich vyhradeného výbehu.

      • Cestujeme a spoznávame svet inak

       5. 5. 2022

       Dňa 4. 5. 2022 sme sa v rámci exkurzného vyučovania z hygieny chovu cudzokrajných zvierat zúčastnili na výučbovom programe „Cestujeme a spoznávame svet inak“ v Ekocentre Sosna.

       Prezreli sme si prírodnú záhradu, kde sme mali možnosť sa oboznámiť s funkčnými príkladmi organického pestovania, vyvýšenými záhonmi nastielanými slamou, bylinkovou záhradou s desiatkami druhov liečiviek a korenín. 

       Prostredníctvom premietania a rozprávania z ciest ing. Szaboa sme nahliadli do exotických krajín a poučili sme sa, ako sa dajú tráviť dovolenky tak, aby človek prírode neškodil, ale naopak, aspoň trocha pomáhal.

      • Mladý Európan

       3. 5. 2022

       V piatok 29.4.2022 sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže Mladý Európan.Ako už z názvu vyplýva súťaž bola zameraná na vedomosti o Európskej únii.

       Dievčatá z 2. ročníka v zložení Sára Žipajová, Ema Hermanovská, Kristína Gorcovská a Lúcia Fúčelová z 3 ročníka úspešne reprezentovali našu školu a obsadili pekné 5. miesto. Svojimi vedomosťami dokázali, že sú skutočne mladými  Európanmi. Týmto by sme sa im chceli poďakovať v mene školy za úspešnú reprezentáciu.

       Ďakujeme dievčatá

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice, Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete